Aan de slag met je klas: praten met leerlingen over diversiteit

Deze vignettes helpen je om een klasgesprek te voeren over diversiteit op school. Dit spel is geschikt voor leerlingen vanaf 10 jaar en kan gebruikt worden om extra informatie te verzamelen na afname van het burgerschapskompas.

Doelstellingen

sla link op in klembord

Kopieer

Deze oefening werd ontwikkeld om als schoolteam inzicht te krijgen in de ervaringen, meningen, percepties en attitudes van leerlingen over verschillende aspecten van autonomie op school. Ze werd dus in de eerste plaats ontwikkeld om je meer inzicht te geven om te kunnen werken aan kwaliteitsontwikkeling.
Deze oefening werkt enkel in een veilige omgeving. Je kunt ze niet gebruiken om leerlingen te evalueren.
Met deze vignette oefening werk je ook aan verschillende zill-doelen met je leerlingen, waaronder:

  • [...] kunnen op een respectvolle manier met elkaar communiceren. (SEgb2)
  • [...] kunnen samenwerken om een doel te bereiken. (SErv3)
  • [...] kunnen gevoelens van anderen erkennen (SEgb1)
  • [...] houden rekening met de gevoelens van anderen (SEiv3)
  • [...] kunnen alternatieven overwegen en een bewuste keuze maken (IVzv1)
  • [...] kunnen zich inleven in de situatie, opvattingen en gevoelens van anderen (SEiv1).

Doelgroep

sla link op in klembord

Kopieer

Deze oefening is geschikt voor leerlingen vanaf 10 jaar. 
Opgelet! Het is belangrijk dat er een veilig klasklimaat is voor je met deze oefening start. Bij pestsituaties kan het gebruik van deze oefening mogelijk tot meer conflict leiden.

Verloop

sla link op in klembord

Kopieer

Bekijk de inleidende video over gespreksvoering bij kinderen voordat je van start gaat. Denk goed na over wie het gesprek zal leiden. Afhankelijk van het thema en de doelgroep kan het een klasleraar zijn. Voor gevoelige onderwerpen kan het ook een andere leraar of ondersteuner zijn die het klasgesprek zal leiden. De veiligheid van de leerlingen is belangrijk.

Voor deze oefening werk je met een kleine groep met maximum zes leerlingen. Het is aan te raden om jongens en meisjes apart te bevragen. 

Overloop de vignetten op voorhand en bedenk welke bijvragen je kunt stellen.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio