Aan de slag met de Vlaamse toetsen, verrijkt met onze leerplandoelen

do 16 februari 2023

Op vrijdag 10 februari keurde de Vlaamse regering het ontwerpdecreet rond de Vlaamse toetsen goed. De raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft zich op zijn vergadering van 16 februari daarover beraden. We houden onze positie om kritisch-constructief mee te werken aan de invoering van de Vlaamse toetsen aan.

Wat betekent dat concreet? We willen de invoering van de toetsen van nabij opvolgen en bewaken dat de toetsen enkel voor kwaliteitsontwikkeling in scholen gebruikt worden. We willen ook ten laatste vanaf schooljaar 2024-2025 gebruik maken van de mogelijkheid om op basis van onze leerplannen eigen vragen toe te voegen aan de Vlaamse toetsen.

Dergelijke verrijkte toetsen zullen een beter beeld geven aan scholen van waar ze nu staan, omdat ze niet alleen de minimumdoelen omvatten en dus nauwer aansluiten bij wat in de klas aan bod komt. Dat zal het ook mogelijk maken om onze IDP-toetsen in de toekomst vooral te focussen op (elementen van) leergebieden die niet door de Vlaamse toetsen gevat worden.

We schreven een brief aan minister Weyts met de vraag daar zo spoedig mogelijk werk van te maken.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio