Dag van het kind

wo 15 november 2023

Volgende week maandag, 20 november, vieren we met trots de Dag van het Kind. Een dag die ons eraan herinnert hoe kostbaar en belangrijk de jeugd is, en hoe cruciaal het is om hun rechten te erkennen en te ondersteunen, met een bijzondere focus op identiteit.

Als Katholiek Onderwijs Vlaanderen willen we deze gelegenheid aangrijpen om het materiaal van Unicef te promoten en het belang van kinderrechteneducatie te koppelen aan het thema identiteit.

Wat is kinderrechteneducatie in het kader van identiteit?

sla link op in klembord

Kopieer

Kinderrechteneducatie betekent niet alleen leren over kinderrechten, maar ook op een participatieve en positieve manier samen met de leerlingen de klas- en schoolomgeving vormgeven. In dit kader leggen we de link naar de identiteit van de school en dat van elk kind, waarbij we erkennen en vieren dat ieder kind uniek is.

Waarom werken met kinderrechten in de klas?

sla link op in klembord

Kopieer

Kinderen hebben recht op onderwijs en mensenrechteneducatie, waar kinderrechten onder vallen. Door aandacht te besteden aan kinderrechten in de klaspraktijk wordt niet alleen hun concrete realisatie versterkt, maar ook de klaspraktijk als een plek waar identiteit wordt gevormd en gevierd.

Positieve effecten voor de leerling(en) op het gebied van identiteit

sla link op in klembord

Kopieer

Kennis van hun rechten draagt bij aan een sterke identiteit en zelfbewustzijn.

  • Het vergroot zelfvertrouwen en stimuleert hen om hun ideeën te verwezenlijken, wat bijdraagt aan een positieve identiteitsvorming.
  • Leerlingen begrijpen dat ze dezelfde rechten delen met kinderen wereldwijd, waardoor ze een gevoel van verbondenheid en universele identiteit ontwikkelen.
  • Het bevordert een respectvolle houding naar zichzelf en anderen, wat de basis vormt voor een inclusieve identiteitsvorming.

Positieve effecten voor de (toekomstige) leraar met nadruk op Identiteit:

  • Kinderrechteneducatie sluit perfect aan bij eindtermen in zowel het lager als het secundair onderwijs en draagt bij aan het creëren van een inclusieve onderwijsomgeving.
  • Door kinderrechten in de klaspraktijk op te nemen, wordt er gewerkt aan een gunstig klimaat voor ontwikkeling, waarin elke identiteit wordt erkend en gerespecteerd.
  • De link met kinderrechten geeft een toegevoegde waarde aan bestaande initiatieven binnen een katholieke dialoogschool.

Unicef lesmateriaal - project SACHA: workshops over kinderrechten

sla link op in klembord

Kopieer

Unicef werkte het project SACHA uit, waar vrijwilligers workshops geven over kinderrechteneducatie voor kinderen van 10 tot 12 jaar. Dit biedt een leuke en efficiënte manier om lessen te organiseren over kinderrechten, met speciale aandacht voor identiteit, voor en door de kinderen zelf.

Educatief lesmateriaal voor alle doelgroepen

sla link op in klembord

Kopieer

Wil je aan de slag met kinderrechteneducatie met een focus op identiteit? UNICEF België biedt een breed scala aan mogelijkheden om je te ondersteunen. Ontdek het educatieve lesmateriaal dat beschikbaar is voor individuen, klasgenoten, leraren, (mede-)studenten, of ouders, en geef een sterke start aan jouw expeditie naar een inclusieve identiteitsvorming.

Word een Wereldklas met inclusieve identiteit

sla link op in klembord

Kopieer

Een Wereldklas schenkt speciale aandacht aan ontwikkelingseducatie gedurende het hele jaar. Ontdek hoe je niet alleen kunt focussen op kinderrechten in de klas, maar ook op de rechten van andere kinderen in de nabije omgeving en wereldwijd, met respect voor diverse identiteiten.

Vormingen, opleidingen, ondersteuning en begeleiding voor inclusieve identiteit

sla link op in klembord

Kopieer

Permanente ontwikkeling en blijven leren zijn essentieel, vooral in het onderwijs. UNICEF België staat (toekomstige) leraren graag bij met vormingen, ondersteuning en begeleiding op gebieden als kinderrechten(educatie), gelijke kansen of begeleiding bij je eindwerk, met een speciale nadruk op inclusieve identiteit. Ontdek wat ze je kunnen aanbieden om jou te helpen, of het nu gaat om een vorming, ondersteuning of begeleiding.

Laten we samen streven naar een omgeving waarin kinderrechten en katholieke dialoogscholen hand in hand gaan, waar elke leerling de kans krijgt om te groeien en te bloeien, en waar diversiteit wordt omarmd.

Vademecum zorg en kansen

sla link op in klembord

Kopieer

In het Vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs van Katholiek Onderwijs Vlaanderen vind je in de bouwsteen ‘Kinderrechten’ ook heel wat aanknopingspunten om rond dit thema aan de slag te gaan. Kinderrechten vormen de spiegel voor het handelen van elke leraar en dus ook voor het GOK- en zorgbeleid. Ze zijn ingebed in elk schoolreglement. Vanuit de engagementsverklaring van het katholiek onderwijs linken we de kinderrechten aan verschillende instrumenten, bronnen en leerplandoelen.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio