Reflectievragen over kunst en cultuur

Door in te zoomen op de culturele vaardigheden aan de hand van reflectievragen bij de verschillende onderwerpen van kunst- en cultuuruitingen verwerven leerlingen een beter inzicht in de onderwerpen. Door in de reflectievragen te peilen naar verschillende artistieke vormen kan meteen ook verdiepend gewerkt worden.

Over deze databank

In deze databank ondersteunen we je vanuit de pedagogische begeleiding tot op de klasvloer. Je vindt hier didactische tips, praktijkvoorbeelden, leerinhoud ...

×
Kijkt als...
Niveau
Regio