34 uitgewerkte fiches voor gedifferentieerde lessen(reeksen)

Een verzameling van 34 volledig uitgewerkte fiches voor lessen(reeksen) waar verschillende facetten van differentiatie aan bod komen, te raadplegen volgens onderwerp, doelgroep of aspect van differentiatie. Er is een grote variëteit qua doelgroep, thema en leerplancomponent en aspect van differentiatie. Voor elk van die facetten is er een aangepast overzicht van de fiches vanwaaruit je kunt doorklikken.

Over deze databank

In deze databank ondersteunen we je vanuit de pedagogische begeleiding tot op de klasvloer. Je vindt hier didactische tips, praktijkvoorbeelden, leerinhoud ...

×
Kijkt als...
Niveau
Regio