Vormingsaanbod op maat van besturen en bestuurszaken

di 30 januari 2024

Naast het bieden van antwoorden op vragen, het begeleiden van trajecten waar nodig, richten we ook een vormingsaanbod in met betrekking op bestuurszaken. De kalender met het aanbod werd geactualiseerd. Onder de link, vind je de verschillende vormingen, informatiesessies en netwerkmomenten die vandaag in de planning zijn opgenomen. Zo vind je er de doorklikmogelijkheid naar de vormings- en netwerkavond voor startende bestuurders, een aanbod rond veiligheid en preventie, infosessies voor overheidsopdrachten of financieringsmogelijkheden voor scholenbouw ... Aarzel niet om het aanbod kenbaar te maken bij collega's bestuurders of de professional in de school die de desbetreffende materie opvolgt.

Vorming in de kijker: De Vlaamse toetsen uitgelegd voor schoolbesturen: een kans tot kwaliteitsontwikkeling?
Na enkele jaren van geanimeerd debat is het dit schooljaar zo ver: de leerlingen van het vierde leerjaar lager onderwijs en tweede jaar secundair onderwijs zullen voor het eerst Vlaamse toetsen afleggen. Hoog tijd om feit en fictie van elkaar te onderscheiden en te kijken hoe de Vlaamse toetsen echt een middel kunnen zijn in het versterken van de onderwijskwaliteit.
We denken na over de rol van een schoolbestuur: wat kunnen wij doen om ervoor te zorgen dat de Vlaamse toetsen in onze scholen leiden tot kwaliteitsontwikkeling?
Deze sessie gaat digitaal door op 8 februari, inschrijven kan via deze link!

Vorming in de kijker: Referentiekader Onderwijskwaliteit en inspectie - de rol van een schoolbestuur
Inspectie 2.0 op maat trekt door onderwijsland. In deze digitale sessie op 26 februari, wordt de link gelegd tussen het ROK (referentiekader onderwijskwaliteit) en de bril die de inspectie 2.0 op maat opzet bij hun bezoek aan de school. Je krijgt inzicht op de vernieuwde wijze waarop inspectie te werk gaat. De focus in deze sessie ligt op de rol van het schoolbestuur. Hoe ga je preventief, voor-, tijdens- en na het bezoek van de inspectie in dialoog met het directieteam over onderwijskwaliteit, missie, visie en ontwikkelschalen? Inschrijven kan via deze link.

Vorming in de kijker: Netwerkdag infrastructuur
In het kader van de energietransitie werden/worden nieuwe regelgevingen opgesteld die rechtstreeks impact hebben op alle schoolgebouwen. Deze "Netwerkdag infrastructuur" op 29 februari, geeft je inzicht in de diverse regelgevingen en hoe ze toekomstgericht kunnen aangepakt worden binnen je eigen school(bestuur). Je krijgt toelichting over het opstarten van een energiemonitoring vanuit een praktijkvoorbeeld in een concrete schoolomgeving. Je krijgt inzicht in het opstellen van een duurzame visie voor technische installaties en de implementatie hiervan in je eigen masterplanning van je gebouwen. Tot slot zullen uitvoerende interne energiedeskundige type D het belang duiden van het gebruik van het EPC-NR. Lees meer over het initiatief en schrijf in via de link.

Vorming in de kijker: Kostenbeheersing en financieel gezond blijven
In dit webinar op 4 maart, nemen stafmedewerkers van de Dienst Lerenden en de Dienst Bestuur & organisatie je mee in de visie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen rond kostenbeheersing voor leerlingen en financieel gezond blijven als school. Je krijgt een zicht op het wettelijk kader en we helpen je op weg om afwegingen te maken over kostenbeheersing en invordering, maar toch zelf financieel gezond te blijven. Meer info en inschrijven kan via deze link.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio