Verplichte opleiding basisveiligheid

wo 23 augustus 2023

Op 15 april 2023 werd een nieuw KB van kracht waardoor iedereen die werkzaamheden verricht op een tijdelijke of mobiele bouwplaats een opleiding basisveiligheid moet volgen.

Sinds april 2022 waren werknemers uit paritair comité 124 (bouw), die werkzaamheden verrichten op een bouwwerf, al verplicht een basisveiligheidsopleiding van 8 uur te volgen. Het nieuw koninklijk besluit breidt de verplichting uit naar iedereen die werkzaamheden verricht op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen. Dit betekent dat je ook een opleiding basisveiligheid moet volgen als je:

 • een jongere bent in een opleiding duaal leren, op stage of andere vormen van werkplekleren;
 • een jongere bent dat een vakantiejob uitoefent.
 • een werknemer bent van het paritair comité 111 (metaal-, machine- en elektrische bouw), 145 (tuinbouw) of 149 (elektriciens);
 • een zelfstandige bent die diensten levert op een bouwwerf;
 • een arbeidskracht bent die vanuit de buitenlandse sociale zekerheid gedetacheerd wordt naar België (zowel zelfstandigen als werknemers).

Het doel van deze uitbreiding is om het veiligheidsniveau op de bouwplaatsen te verhogen en om de communicatie tussen de verschillende partijen te verbeteren. Het nieuwe koninklijk besluit beschrijft onder andere:

 • het doel van de opleiding basisveiligheid en de eindtermen ervan;
 • de regels betreffende de organisatie van de opleiding basisveiligheid;
 • het verband tussen de opleiding basisveiligheid en de algemene informatie- en opleidingsplicht van de werkgever;
 • de wijze waarop de opleiding basisveiligheid zich verhoudt ten opzichte van de noodzaak van een specifieke (beroeps)opleiding en ten opzichte van strengere regels die gelden in een bepaalde sector of bij werken met derden;

Scholen worden gezien als erkende opleidingscentra en kunnen zelf:

 • de opleiding basisveiligheid geven conform de bepalingen van het KB (nl. een opleiding van 8 uur, overeenstemmende inhoud en met kwaliteitsborging).
 • een attest uitreiken.

Moeten ook steeds deel uitmaken van een basisveiligheidsopleiding:

 • basiskennis van de wettelijke preventieprincipes
 • de toepassing van aangepaste preventiemaatregelen
 • het veilig gedrag op een bouwplaats

Een model van attest wordt door Constructiv ter beschikking gesteld.
 
Meer informatie en presentaties kan je vinden op het leerpad Basisveiligheid.
Je kan ook de preventieadviseur van jouw school raadplegen.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio