Verkenning van mogelijkheden voor gemeenschapsmunten in scholen

di 30 mei 2023

Muntuit ontwikkelt, adviseert en promoot gemeenschapsmunten in Vlaanderen. Een gemeenschapsmunt is niets meer of minder dan een afspraak om binnen een gemeenschap een ander betaal- of ruilmiddel aanvullend aan het gewone geld te gebruiken. Met dat eigen geld komen nieuwe, zelfgemaakte spelregels, om zo dingen te waarderen die daarvoor niet of te weinig gewaardeerd werden en om de capaciteiten van burgers, organisaties en buurten te verbinden met onvervulde behoeften. Je kunt alles over Muntuit terugvinden vinden op www.muntuit.be. Daar kun je ook kennismaken met voorbeelden van gemeenschapsmunten.

Gemeenschapsmunten kunnen op veel verschillende manieren kansen bieden aan scholen en uiteraard ook omgekeerd.

Enkele voorbeelden:

  • Didactisch: Het oprichten, uitwerken/gebruiken van een eigen schoolmunt kan leerlingen inzichten geven in de huidige financiële structuren, en welke alternatieve afspraken mogelijk zouden zijn.
  • Burgerschap: Gemeenschapsmunten hebben bewezen dat ze gedrag kunnen veranderen. Door het waarderen van goed burgerschap. Leerlingen die bijdragen aan de leefbaarheid van de school, die zorg dragen voor ander leerlingen… Met een schoolmunt kan de school voorbij educatie gaan en tot echte participatie en mentaliteitswijzigingen komen. De fietsdukaten in Bonheiden belonen leerlingen bijvoorbeeld om met de fiets naar school te komen. Het aantal kinderen dat met de fiets naar school kwam, steeg zo van 12 naar 65 procent op enkele maanden tijd.
  • Connectie maken met de buurt: De schoolmunt heeft potentieel om uit te groeien tot een gemeenschapsmunt in de buurt van de school. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld een broodje tijdens de middag betalen met hun schoolmunt (die ze verdienen door deel te nemen aan vrijwillige activiteiten). Daarnaast kan het de betrokkenheid van leerlingen vergroten bij de school en de lokale gemeenschap. Doordat de gemeenschapsmunt alleen lokaal gebruikt kan worden, stimuleert het de band tussen scholen en lokale ondernemingen. Anderzijds kunnen vrijwilligers met de schoolmunt vergoed worden waarna zij er bij lokale handelszaken of verenigingen mee terecht kunnen.

Muntuit is gespecialiseerd in het begeleiden van buurten, wijken, organisaties, scholen… die een gemeenschapsmunt willen oprichten. Participatie, het betrekken van de juiste partners, het afstellen van doelen… zijn hun specialiteiten.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio