Slotevent ESF CVO inclusief

wo 8 februari 2023

Het ESF-project CVO Inclusief 2 (Thomas More – GO! - Katholiek Onderwijs Vlaanderen – Ouders voor Inclusie) heeft als doel mensen met een verstandelijke beperking te versterken zodat zij meer toegang krijgen tot inclusief werk. In dit project is gewerkt aan het toegankelijk maken van het aanbod in het volwassenenonderwijs, gericht op deze doelgroep maar ook voor andere cursisten met specifieke noden.

CVO inclusief 2 gaat hiermee de maatschappelijke uitdaging aan om mensen met een verstandelijke beperking te geven waar ze recht op hebben: toegang tot het volwassenenonderwijs. Op deze manier kan de groep van mensen met een verstandelijke beperking beter ondersteund worden. Dit project bouwde verder op CVO Inclusief.

Deze opschaling op het niveau van de onderwijsnetten biedt de mogelijkheid tot een uniforme en gecoördineerde aanpak van inclusief volwassenenonderwijs en een methodiek die verspreid wordt over de verschillende CVO’s. Dit gaat dan over een inclusieve visie, het voorbereiden van docenten via een passende training, het inzetten van coaches, het opzetten van stages, (deel)kwalificering op basis van competenties en financiering.

Schrijf je in voor het slotevent op 2 maart 2023 van 9 tot en met  12.30 uur (Brussel, Hendrik Consciencegebouw).

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio