Project een sterk A-Team

do 1 juni 2023

Doel

sla link op in klembord

Kopieer

Dit project heeft als doel het lesgeven in de A-Finaliteit te versterken op wiskundig, taalvaardig en/of didactisch vlak. Er is een aanbod voor deze drie aspecten, een schoolteam maakt vanuit hun noden een keuze welk traject(en) ze volgen.

Inschrijven voor reeks 1 en 2 is reeds mogelijk via de nascholingen of de links hieronder. Inschrijven voor reeks 3 en 4 zullen starten in de loop van het eerste semester van het schooljaar '23-'24 en kondigen we aan via onze nieuwsbrieven.

Inschrijvingen zijn per reeks beperkt tot twee leraren per school. Bij grote interesse wordt een wachtlijst samengesteld. Stem om die reden je inschrijving vooraf af met je directie.

Het traject voor Nederlands

sla link op in klembord

Kopieer

In het traject voor Nederlands ligt de focus bij het lezen en schrijven bij laaggeletterde jongeren. Samen met collega’s werk je een planmatige en procesgerichte aanpak uit met concrete uitgewerkte acties (twaalfwekentraining) van lees- en schrijfvaardigheid binnen de lessen Nederlands. We willen zo de lees- en schrijfvaardigheid van de leerlingen in de A-finaliteit bevorderen om meer kansen op toekomstig studiesucces te creëren.

Het traject voor wiskunde

sla link op in klembord

Kopieer

Voor wiskunde vertrekken we vanuit het leerplandoel rond probleemoplossend denken en krijgen leraren inzichten en didactische handvaten om deze doelstelling in hun les te realiseren.

Het traject beoogt dat leerlingen leren om problemen over allerhande contexten op te lossen gebruikmakend van hun wiskundige kennis en vaardigheden.

Het traject voor didactiek: leerwinst zichtbaar maken

sla link op in klembord

Kopieer

Op didactisch vlak verwerven leraren inzicht in de didactische mogelijkheden om leerwinst te monitoren en zichtbaar te maken en worden ze begeleid in de toepassing ervan. We ontdekken hoe we leerlingen kunnen aansturen, vooruitgang kunnen laten boeken, en dit ook duidelijk zichtbaar maken voor zowel de leerkracht als de leerling. Er komt een focus op leerwinst bij leerlingen zowel op korte als op lange termijn, op een resultaatsgerichte en motiverende manier

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio