Professionaliseringsinitiatieven internaten in het derde trimester

vr 21 april 2023

Via de projectsubsidie professionalisering internaten zetten we in het derde trimester nog enkele initiatieven in de kijker. We bevelen deze initiatieven warm aan zodat internaten zich goed kunnen voorbereiden op vlak van het nieuwe decreet en zich kunnen versterken op vlak van kwaliteit en fysieke en seksuele integriteit.  We willen alle sessies rondom deze thema’s dit schooljaar en ook volgend schooljaar kosteloos te organiseren. Het is dus nu een opportuniteit om hierop in te tekenen en deze thema’s in jullie prioriteitenplan op te nemen.

Op de regionale beheerdersvergaderingen van mei lichten we het globale plan van aanpak toe rondom alle professionalisering van volgend schooljaar (nascholing, begeleiding, intervisie).  Begin juni organiseren we een digitaal moment waarop we het concrete aanbod gedetailleerd toelichten.

Welke professionaliseringsinitiatieven gaan er nu nog door in het derde trimester? Je kunt inschrijven via de bijgevoegde linken.

Decreet

sla link op in klembord

Kopieer

1. Infosessie over personeelsgebonden materies (voor beheerders en besturen):

  • Inhoud: info over het nieuwe systeem van de financiering via ORE (omkadering, aanwending, overdracht en samenleggen ORE) en info omtrent de nieuwe ambten in de internaten inclusief overgangsmaatregelen, TADD, vaste benoeming en de basisregel rond reaffectatie + mogelijkheid tot vraagstelling.
Op dinsdag 2 mei (digitaal via Zoom). Avondsessie van 19 – 21.30 uur.
 
2. Infosessie over decreet voor opvoeders:
  • Inhoud: info over de doelen en de globale inhoud van het nieuwe decreet onderwijsinternaten en de gevolgen voor de internaatswerking; inzicht in de personeelsgebonden materies, specifiek de wijzigingen voor het opvoedend personeel.
  • Twee identieke sessies: op dinsdag 9 mei en op donderdag 11 mei (volzet) (digitaal via Zoom): telkens van 13 – 15 uur.
  • Best meedelen aan je opvoeders: volgens afspraak kunnen zij zichzelf inschrijven of de beheerder schrijft hen in.
 
3. Strategisch personeelsbeleid voeren met omkaderingsrekeneenheden (voor beheerders en geïnteresseerde besturen):
  • Inhoud: inzicht in de strategische aanwending van de omkaderingsrekeneenheden bij de personeelsformatie; toepassing van de rekenmodule bij deze oefening.
  • Op woensdag 31 mei (van 10 – 12.30 uur) in Diocesaan Pastoraal Centrum, Frederik de Merodestraat 18 in Mechelen (auditorium). Onthaal vanaf 9.30 uur.

Fysieke en seksuele integriteit

sla link op in klembord

Kopieer

4. Themadag rondom fysieke en seksuele integriteit op 27 april. Deze dag is bedoeld voor beheerders, bij voorkeur vergezeld van een opvoeder die dit thema graag ‘’trekt’ en mee opneemt binnen het team. Deze themadag is volzet maar wordt op 22 en 29 september 2023 herhaald op twee verschillende locaties. Meer info met inschrijvingslinken volgt later.

Kwaliteit (voor opvoeders, beheerders, ev geïnteresseerde besturen)

sla link op in klembord

Kopieer

5. Let’s meet RiK - Kennismaking Referentiekader voor internaatskwaliteit (RiK) voor internaten op 30 mei in DOD Hasselt en Sint-Baafshuis in Gent.
6. RIK XL: een onderdompeling in het Referentiekader voor internaatskwaliteit (verdieping) op 2 juni in DOD Hasselt en Sint-Baafshuis in Gent.
7. Onze drive, onze visie! – Werken aan een visie vanuit het RiK voor internaten op 6 juni in Assebroek - Centrum d'Abdij en Mechelen – DPCM.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio