30 november 2023 – Opstart van leersteuncentra en bevraging door “Ouders voor inclusie”

Liefst vier vragenstellers over de nog prille geschiedenis van de nieuwe leersteuncentra, en met name daarbij ook de bevraging door Ouders voor Inclusie. Het ging vooral telkens om de signalen uit die bevraging en de communicatie rond het Leersteundecreet (zeker dus naar betrokken ouders), maar als enige loodste Loes Vandromme in haar vragenlijstje ook een vraag binnen over een ander aanslepend probleem: de pensioenkwestie van leerondersteuners. Hoe ging minister Weyts met een en ander in dit verband om?

Hij somde de diverse communicatiekanalen op, die vóór de eigenlijke start van de leersteuncentra ingezet waren. De bevraging van Ouders voor Inclusie was enigszins beperkt, maar de minister erkende wel het signaal. Het nieuwe systeem was natuurlijk nog erg pril, maar de erkenningsbezoeken aan álle leersteuncentra door de Onderwijsinspectie liepen (plus ook wetenschappelijk onderzoek: één onderzoek was intussen al gegund aan IDEA Consult (over schaalgrootte, werkdruk, planlast) en een tweede onderzoek (over toeleiding naar leersteun) moest opnieuw in de markt gezet worden wegens geen kandidaat-onderzoeker bij de eerste oproep).

Nadien werd de bespreking, niet onverwacht, een stuk ruimer, mét ook de gekende, politieke gevoeligheden: over de visie op inclusie. De zgn. commissie Inclusie uit het Leersteundecreet was gestart en zou medio 2024 een visie ter zake opleveren: meer bepaald, een advies over de evolutie naar een nog meer inclusief onderwijs en de rol van gewoon en buitengewoon onderwijs.

Over de pensioenkwestie ten slotte schetste de minister gedetailleerd de gang van zaken, incl. de eigenaardige federale redenering over de kwestie. Daarvoor moest eenieder alert blijven en druk blijven zetten bij de federale collega’s aan de overzijde van de Drukpersstraat (lees: een van de straten die aan het federale parlement palen), want de landingsplaats van dat hangende dossier was nog niet duidelijk.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio