25 februari 2021 – Prioritaire vaccinatie en vaccinatieverlof

En daar was corona…alweer, maar dan wel over het veeleer fundamentele “oplossingsgedeelte” van dat verhaal, dat weliswaar voorlopig nog geenszins op het gewenste toerental gekomen was door de leveringsproblemen met de respectieve vaccins. Roosmarijn Beckers en Katrien Schryvers stelden de vragen. Zouden onderwijspersoneelsleden prioritair gevaccineerd worden, zoals de christelijke onderwijsvakbonden COV en COC vroegen? Zouden ook alle onderwijspersoneelsleden, zoals de werknemers, de federale ambtenaren, de Vlaamse ambtenaren en de ambtenaren van de lokale besturen, een vorm van vaccinatieverlof krijgen, dus mét behoud van hun loon, en indien nodig, via een wijziging in de regelgeving? Kwamen er initiatieven om alle personeelsleden van het Vlaamse onderwijs ertoe aan te moedigen om zich ook effectief te laten vaccineren?

Minister Weyts schetste de bevoegdheidssituatie inzake de vaccinatiestrategie. Hij herhaalde (cf. ook een eerdere vraag om uitleg) dat áls er met prioritaire groepen (naast 65-plussers en de zorgsector) gewerkt zou worden, het onderwijspersoneel daar ook moest bij zijn. Alleszins zou een werking met zulke prioritaire groepen de hele aanpak om diverse redenen complexer maken. De minister betreurde dan ook dat nu de politieagenten en de preventie-eenheden een prioritaire groep werden. Intussen werd ook beslist om voorrang te geven aan artsen en verpleegkundigen in de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB’s) en personeel in de internaten, in de internaten met permanente openstelling (IPO’s), de medisch pedagogisch instituten van het GO! (MPIGO’s), het buitengewoon onderwijs (buso) opleidingsvorm 1 (OV1) en buso OV2. In het totaal ging dat om ongeveer 7.000 personeelsleden die nu nog prioritair zouden worden meegenomen met het verzorgend personeel, nog vóór de categorie van de 65-plussers. Minister Weyts wees voorts op de bestaande ‘beschermingsmuur’ van de mobiele testings en er zou een proefproject starten met speekseltesten. Er zou gewoon, zonder veel paperasserij, dienstvrijstelling zijn voor de onderwijspersoneelsleden bij hun vaccinatie en daarvoor was geen regelgevend initiatief nodig.

Uit de replieken en interventies noteerde ik: wat met een eventuele aanmoedigingscampagne (Schryvers); wat met stagiairs en stagebegeleiders en wat met alle leraren van scholen die gekoppeld zijn aan een MPIGO of een verblijfscentrum (Koen Daniëls en Los Vandromme)?

Voor stagiairs was de zaak geregeld, aldus de minister, niet zo voor stagebegeleiders. Stages moesten maximaal vanop afstand begeleid worden. Voor een aanmoedigingscampagne was het nu zeker nog te vroeg en de minister zou een eventuele noodzaak daarvan later bekijken. Alles hing af van de levering van de vaccins.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio