Nieuwe fiches 'Bouw Gezond' online – Departement Omgeving

wo 26 juni 2024

In opdracht van het Departement Omgeving werden nieuwe digitale fiches 'Bouw Gezond' opgemaakt door het Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV) in ondersteuning van diverse stakeholders, waaronder Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ze vervangen de voormalige map 'Bouw Gezond' die voorheen verkrijgbaar was via het Departement. Voor een school(bestuur) op zoek naar handvaten in het bouwproces vormen deze fiches een thematische leidraad doorheen de diverse aandachtspunten die de gezondheid beïnvloeden tijdens het (ver)bouwproces.

Per thema worden principiële oplossingen aangereikt aan de hand van een reeks fiches die concreet kunnen vertaald worden naar de praktijk. Voor wie diepgaander informatie zoekt biedt het technisch memorandum een lijst van interessante bronnen, normen en wetgevingen in deze materie.

Alle informatie is kosteloos en digitaal beschikbaar in de vorm van downloadbare pdf-bestanden. Deze informatie zal gaandeweg geactualiseerd worden op basis van evoluerende inzichten en nieuwe wetgeving(en) inzake gezondheid.

Thema's

sla link op in klembord

Kopieer

  • Het thema Algemeen behandelt de globale aandachtspunten bij gezond (ver)bouwen: waarom is gezondheid belangrijk bij het (ver)bouwen en hoe onderhoud je je gebouw op een gezonde manier?
  • Het thema Materialen behandelt de impact van diverse isolatie- en bouwmaterialen op de gezondheid en het milieu.
  • Het thema Ventilatie en binnenlucht behandelt zowel residentiële als niet-residentiële toepassingen, met specifieke aandacht voor de ventilatie van schoolgebouwen.
  • Het thema Comfort behandelt alle aspecten die meteen zintuigelijk waarneembaar zijn zoals geluid (akoestiek), geur, visuele aspecten en thermische aspecten ( verwarmings- en koelaspecten)
  • Het thema Water behandelt duurzaam waterbeheer in en rond een gebouw met aandacht voor de gezondheid en veiligheid van mens en milieu.
  • Tot slot behandelt het thema Veiligheid de veiligheidscoördinatie van werkzaamheden en hoe om te gaan met omgevingsfactoren die een potentieel veiligheidsrisico inhouden.

Alle informatie is beschikbaar via Fiches 'Bouw Gezond' | Departement Omgeving

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio