Naar een nieuwe directiecommissie internaten

wo 13 september 2023

De directiecommissie internaten, een belangrijke schakel in de advies- en besluitvormingsprocedure van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, wordt samengesteld. De leden van de directiecommissie internaten worden voorgedragen door de regionale directievergaderingen.

Als ledenvereniging en netwerkorganisatie vinden we het belangrijk om in onze advies- en besluitvormingsprocedure een brede betrokkenheid van ons katholiek onderwijsveld te waarborgen. Dat betekent dat onze overleg- en adviesorganen representatief zijn en dat leden spreken namens de geleding die ze vertegenwoordigen.

De directies komen maandelijks bijeen om over uiteenlopende onderwijsthema’s te overleggen. In de regel doen ze dat één week vóór de adviesraden (cf. art.25, §2 uit het organiek reglement). De adviezen van de directiecommissies gaan naar de diverse niveaugebonden adviesraden. De leden van de adviesraden (besturen, directies, ouders, studenten en diverse experten) doen beleidsaanbevelingen en bereiden standpunten voor de raad van bestuur voor.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio