Naar één leerplan lichamelijke opvoeding voor alle graden

vr 15 maart 2024

Het ontwerpleerplan Lichamelijk opvoeding dat vandaag wordt gepubliceerd, geldt voor alle graden en voor het merendeel van de studierichtingen. Enkel voor de studierichtingen in het studiedomein Sport komen de leerplandoelen LO geïntegreerd aan bod in de leerplannen van het specifiek gedeelte.

Vanuit het graadoverstijgend leerplan werken de leerlingen in alle graden aan alle leerplandoelen. Bij twee leerplandoelen (LPD 3+ en LPD 7) wordt er via de afbakening bij het leerplandoel aangegeven wat er van leerlingen minimaal in de betrokken graden wordt verwacht.

Een graadoverstijgend leerplan biedt vakgroepen de kans om in overleg een graadoverstijgend raamplan of leerlijnen voor het vak Lichamelijke opvoeding uit te werken. Het leerplan reikt vakgroepen, zowel in de leerplanrubriek ‘aandachtspunten’ als in de wenken bij de leerplandoelen, handvatten en suggesties aan.

Aarzel niet om voor alle vragen contact op te nemen met de vakbegeleiders LO.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio