Mobiele internetverbinding combineerbaar met forfaitaire internetvergoeding AGODI

ma 18 september 2023

Nieuwe regels

sla link op in klembord

Kopieer

Punt 4.1 van de omzendbrief NO/2021/01 over voordelen van alle aard en punt 3.2 van de omzendbrief Pers/2021/05 over de internetvergoeding zijn in positieve zin aangepast. Vanaf 1 september 2023 bestaat het recht op de forfaitaire internetvergoeding van 20 euro per maand ook voor personeelsleden waaraan het schoolbestuur een mobiele internetverbinding ter beschikking stelt wanneer die internetverbinding ook privé mag worden gebruikt en het personeelslid het forfaitair voordeel van alle aard niet terugbetaalt aan het schoolbestuur.

De forfaitaire internetvergoeding wordt maandelijks uitbetaald door AGODI aan het gesubsidieerd personeel. Schoolbesturen mogen deze forfaitaire internetvergoeding niet op de fiscale fiche 281.10 zetten. Die vergoeding staat immers al op de fiscale fiche 281.10 die door AGODI wordt uitgereikt.

De mobiele internetverbindingen die nu kunnen worden gecombineerd met de forfaitaire internetvergoeding zijn de internetverbindingen op smartphones, laptops en tablets die ter beschikking worden gesteld door de school of het schoolbestuur en die privé mogen worden gebruikt. Vroeger hadden die personeelsleden alleen recht op een forfaitaire maandelijkse internetvergoeding van AGODI als ze het forfaitair voordeel van alle aard van die mobiele internetverbindingen betaalden aan het schoolbestuur. Tot inkomstenjaar 2022 bedroeg die eigen bijdrage 60 euro per jaar.

Door de nieuwe regels is de betaling van de forfaitaire eigen bijdrage aan het schoolbestuur niet meer nodig. Er kan nu ook gekozen worden om die personeelsleden geen eigen bijdrage meer te laten betalen aan het schoolbestuur (of een lagere eigen bijdrage). Wanneer geen eigen of een lagere eigen bijdrage wordt gevraagd aan de betrokken personeelsleden, moet in de plaats daarvan wel een voordeel van alle aard worden vermeld op de fiscale fiche 281.10 van personeelsleden die de mobiele internetverbinding privé mogen gebruiken.

Personeelsleden die van de school of het schoolbestuur een tussenkomst krijgen voor de kosten van de vaste internetverbinding thuis hebben nog altijd geen recht op de forfaitaire maandelijkse internetvergoeding van AGODI.

Hoe krijg je recht op de forfaitaire internetvergoeding van AGODI?

sla link op in klembord

Kopieer

Voor personeelsleden waarvoor de school of het schoolbestuur in het verleden via zending aan AGODI een voordeel van alle aard voor internetverbinding heeft meegedeeld, moet een correctie gebeuren.

AGODI heeft deze voordelen van alle aard vanaf 1 september 2023 allemaal omgezet naar voordelen van alle aard voor VASTE internetverbindingen waardoor deze personeelsleden nog altijd geen forfaitaire internetvergoeding zullen ontvangen.

Voor personeelsleden die van de school of het schoolbestuur geen tussenkomst krijgen voor hun VASTE internetverbinding(en) thuis, moet een nieuwe zending gebeuren waarbij het voordeel van alle aard voor VASTE internetverbindingen geschrapt wordt en vervangen wordt door een voordeel van alle aard voor MOBIELE internetverbindingen. De forfaitaire bedragen voor VASTE en MOBIELE internetverbindingen zijn identiek: beide bedragen 60 euro per jaar.

Na de correctie zullen de betrokken personeelsleden de 20 euro internetvergoeding elke maand zien verschijnen op hun maandelijkse loonbrief en op hun bankrekening.

Fiscale fiche 281.10

sla link op in klembord

Kopieer

Voordelen van alle aard die via zending worden meegedeeld aan AGODI worden door de school of het schoolbestuur NIET op de fiscale fiche 281.10 vermeld.

Voordelen van alle aard die niet via zending worden meegedeeld aan AGODI worden door de school of het schoolbestuur WEL op de fiscale fiche 281.10 vermeld.

We raden aan om de voordelen van alle aard in de mate van het mogelijke via zending mee te delen aan AGODI zodat de RSZ en bedrijfsvoorheffing van meet af aan correct wordt verrekend.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio