Inspiratie voor de schooleigen lessentabel en opdrachtverdeling van het leerplan Brom- en motorfietsinstallaties
  • Inspiratie voor de schooleigen lessentabel en opdrachtverdeling van het leerplan Brom- en motorfietsinstallaties

Het leerplan Brom- en motorfietsinstallaties (III-BrMo-a) vraagt planning en organisatie.
De vele beschikbare uren in de minimummodellessentabel (32 graaduren) worden toegekend aan een lesvak, een leraren(team), een labo of praktijkruimte ... Ter ondersteuning van de planning en organisatie is er een document met overwegingen in functie van het leerplan over inhoudelijke aspecten, complementaire uren, pedagogisch-didactische werkvormen, leerling- en leraarperspectief en samenstelling lerarenkorps. Ten slotte zijn enkele voorbeelden van mogelijke schooleigen lessentabellen opgenomen.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio