Inschrijvingen IDP 2023 geopend

wo 30 november 2022

Tot en met vrijdag 10 maart 2023 kunnen directeurs en ICT-coördinatoren zowel voor het vierde als het zesde leerjaar inschrijven om deel te nemen aan IDP 2023. Elke school kan kiezen van welke leergebieden ze toetsen en proeven wil afnemen en hoeveel. Die keuze maak je als school op het moment van afname en hoef je niet door te geven.

Toetsen voor einde basisonderwijs

sla link op in klembord

Kopieer

Elke school is verplicht om op het einde van het basisonderwijs minstens drie leergebieden te evalueren aan de hand van gevalideerde toetsen. Vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen bieden we voor het schooljaar 2022-2023 de keuze uit toetsen voor zes leergebieden. Zoals vorig schooljaar zijn er toetsen voor Frans, mens & maatschappij, Nederlands, wetenschappen & techniek en wiskunde. Daarnaast zullen we ook een gevalideerde toets lichamelijke opvoeding ter beschikking stellen. In dat brede aanbod kiezen we per leergebied een scherpe focus. De geselecteerde leerinhouden evalueren we in de diepte.

Welke leerinhouden staan in de focus?

sla link op in klembord

Kopieer

Schriftelijke toetsen

sla link op in klembord

Kopieer

Enerzijds zijn er drie leergebieden die je schriftelijk kunt toetsen. Voor elk van die leergebieden kun je kiezen tussen de gevalideerde toetsen die de voorbije jaren ter beschikking werden gesteld. Bij de keuze kun je rekening houden met prioriteiten die je als school hebt gesteld, met lopende trajecten, met evoluties die je in kaart wil brengen … De toetsen stellen we zowel online als op papier ter beschikking.

Mens en maatschappij 

sla link op in klembord

Kopieer

 • Het domein tijd: toets van 2019
 • Het domein ruimte: toets van 2021
 • Het domein maatschappij & mens: toets van 2022

Wetenschappen en techniek 

sla link op in klembord

Kopieer

 • Het domein techniek: toets van 2019
 • Het domein natuur – deel 1: toets van 2021
 • Het domein natuur – deel 2: toets van 2022

Wiskunde

sla link op in klembord

Kopieer

 • Afronden, schatten en schattend rekenen & lengte, omtrek en oppervlakte: toets van 2019
 • Handig hoofdrekenen, meten en metend rekenen met tijd en geld en interpreteren van grafieken: toets van 2021
 • Breuken, kommagetallen, procenten en verhoudingen & patronen, verbanden en ruimtelijke relaties: toets van 2022

Praktische opdrachten

sla link op in klembord

Kopieer

Daarnaast plannen we voor drie leergebieden praktische opdrachten. Die kunnen enkel online via een nieuw toetsplatform afgenomen worden. Ook wanneer je inschrijft voor afname op papier, kun je de online opdrachten laten maken.

Frans

sla link op in klembord

Kopieer

Spreekvaardigheid: met de opdracht gaan we na in welke mate de leerlingen eenvoudige mondelinge boodschappen in het Frans kunnen overbrengen. De leerlingen maken de proef individueel. De leraar beoordeelt achteraf de opnames van de leerlingen online.

Lichamelijke opvoeding

sla link op in klembord

Kopieer

Met de opdrachten evalueren we de algemene balvaardigheid en de algemene bewegingsvaardigheid van de leerlingen. De leerlingen werken de opdrachten in kleine groepjes af via een doorschuifsysteem. De leerlingen scoren elkaar. De scores worden achteraf in het online systeem ingevoerd.

Nederlands

sla link op in klembord

Kopieer

Schrijfvaardigheid: met de opdracht onderzoeken we in welke mate de leerlingen informatie overzichtelijk kunnen neerschrijven. De leerlingen maken de proef individueel. De leraar beoordeelt achteraf de schrijfproducten van de leerlingen online.

Andere proeven om gestandaardiseerd te evalueren, zowel voor het vierde als het zesde leerjaar

sla link op in klembord

Kopieer

Ook dit schooljaar stellen we opnieuw een aantal gestandaardiseerde proeven voor het vierde leerjaar ter beschikking om vrijblijvend te evalueren. Scholen kunnen kiezen tussen verschillende proeven voor mens & maatschappij, Nederlands, wetenschappen & techniek en wiskunde.

Om je de kans te geven een leerinhoud opnieuw te evalueren, worden ook de gevalideerde toetsen van de voorbije jaren ter beschikking gesteld als gestandaardiseerde proeven voor het zesde leerjaar om vrijblijvend af te nemen.

Bij de keuze kun je rekening houden met prioriteiten die je als school hebt gesteld, met lopende trajecten, met evoluties die je in kaart wil brengen … Deze toetsen stellen we zowel online als op papier ter beschikking.

Planning

sla link op in klembord

Kopieer

Gestandaardiseerde proeven voor het vierde leerjaar

sla link op in klembord

Kopieer

 • De afnameperiode voor het 4de leerjaar start op maandag 15 mei en eindigt op vrijdag 26 mei 2023.
 • We stellen de proeven voor het 4de leerjaar, samen met het bijbehorende materiaal, vanaf dinsdag 9 mei 2023 ter beschikking in de databank met evaluatie-instrumenten. Gebruik de filters om gerichter te zoeken.
 • Bij keuze voor online afname, loopt de online testafname van maandag 24 april tot en met dinsdag 2 mei 2023.

Gevalideerde toetsen en gestandaardiseerde proeven voor einde basisonderwijs

sla link op in klembord

Kopieer

 • Voor het 6de leerjaar start de afnameperiode op dinsdag 30 mei en eindigt op dinsdag 13 juni 2023.
 • De toetsen en proeven voor het 6de leerjaar stellen we, samen met het bijbehorende materiaal, vanaf woensdag 17 mei 2023 ter beschikking in de databank met evaluatie-instrumenten. Gebruik de filters om gerichter te zoeken.
 • Bij keuze voor online afname, vindt de online testafname plaats van woensdag 3 mei tot en met vrijdag 12 mei 2023.

Je kunt je school nu inschrijven!

sla link op in klembord

Kopieer

Ben je directeur of ICT-coördinator? Dan kun je tot en met 10 maart 2023 zowel de klassen van het vierde als van het zesde leerjaar inschrijven via de themapagina evaluatiebox basisonderwijs. Bij de inschrijving kies je voor online afname of voor afname op papier. Je maakt per leerjaar een keuze voor alle deelnemende klassen.

Wil je meer weten?

sla link op in klembord

Kopieer

Voor wie wil, bieden we in februari 2023 online informatiesessies aan over de evaluatiebox en IDP 2023. Daarvoor kun je je inschrijven via nascholing.be.

Meer informatie vind je op de website bij praktische informatie en veelgestelde vragen. Met andere vragen en bij problemen kun je terecht bij onze helpdesk:

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio