Schakelen tussen de COVID-kleurcodes in de natuurwetenschappen.

Overschakelen tussen de COVID-kleurcodes brengt heel wat aanpassingen met zich mee. Voor leraren natuurwetenschappen zijn deze aanpassingen ingrijpend: mag je nog lesgeven in je vaklokaal, heb je nog toegang tot het labo? 

Aangepast draaiboek van de Vlaamse Overheid

sla link op in klembord

Kopieer

Lees hier welke veiligheidsmaatregelen er gelden per pandemieniveau.
 
Wat betreft het gebruik van labo's in code oranje:

 • Beperk de leerlingenstromen en verplaatsingen van leerlingen. 
 • Leerlingen krijgen maximaal een vaste plaats in een vaste klasruimte
 • In beginsel: leraren veranderen van klaslokaal, niet de leerlingen.
 • Voorzie zoveel als mogelijk ventilatie in de leraarskamer en in alle klaslokalen.
 • Specifieke aandacht voor het nauwgezet toepassen van de veiligheidsmaatregelen in de leraarskamer:
  • Draag een mondmasker.
  • Hou afstand van elkaar tijdens eten of drinken.
  • Ventileer de ruimte zoveel als mogelijk.

Adviezen voor praktijkopleidingen kunnen ook toegepast worden in het labo.

sla link op in klembord

Kopieer

Er wordt duidelijk aangegeven dat leerlingen maximaal een vaste klasruimte moeten krijgen. Omwille van het feit dat de leerplandoelen moeten kunnen behaald worden, is het wisselen van vaklokalen (labo’s) toegestaan. Zo kun je ervoor kiezen om studierichtingen met veel verplichte labo-uren vast in het labolokaal te roosteren gedurende 1 of 2 dagen in de week. Je zult sowieso heel consequent de veiligheidsmaatregelen moeten opvolgen die uit de risicoanalyse komen. De eindbeslissing hieromtrent ligt bij de directeur, de preventieadviseur heeft hierin een adviserende rol.

Wat de specifieke adviezen voor praktijkopleidingen zijn lees je hier: “Wat zijn specifieke adviezen voor praktijkopleidingen

Beslisbomen voor practica en biotoopstudie.

sla link op in klembord

Kopieer

De beslisbomen voor practica en biotoopstudie zijn handige tools om te bepalen welke mogelijkheden er binnen de eigen schoolse context nog mogelijk zijn voor wat betreft het uitvoeren van practica en biotoopstudie. Deze tools kunnen ingezet worden bij code geel en bij de aangepaste invulling van code oranje. Ook hier ligt de eindbeslissing hierover bij de directeur en heeft de preventieadviseur een adviserende rol.

Bij wijzigingen van de COVID-kleurcode binnen het onderwijs is het steeds aangewezen de hoger vermelden links te raadplegen.

Over deze databank

In deze databank ondersteunen we je vanuit de pedagogische begeleiding tot op de klasvloer. Je vindt hier didactische tips, praktijkvoorbeelden, leerinhoud ...

×
Kijkt als...
Niveau
Regio