Het nieuwe ambt van adjunct-directeur in het basisonderwijs

di 22 augustus 2023

Vanaf 1 september kun je het ambt van adjunct-directeur in het basisonderwijs inrichten.

Een voltijds ambt van adjunct-directeur kost 100 punten zowel voor het diplomaniveau bachelor als master. In omzendbrief ‘Puntenenveloppen voor scholen en scholengemeenschappen basisonderwijs: personeelsformatie en personeelsaspecten’ vind je de tabel voor de omzetting van punten naar ambten. Hoewel het een selectie-ambt betreft, kun je het ambt van adjunct-directeur basisonderwijs per uur inrichten.

De salarisschaal voor het ambt van adjunct-directeur basisonderwijs is 413.

Bij de start van het nieuwe schooljaar zullen we ook onze mededeling naar aanleiding van het Decreet lerarenambt vanaf 1 september updaten.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio