Huidige ondersteuningsmodel verlengd in het schooljaar 2022-2023

wo 4 mei 2022

Het huidige ondersteuningsmodel is nog met één schooljaar verlengd.

Dit wordt wettelijk geregeld in het Decreet over diverse maatregelen voor het onderwijs. Op 25 maart 2022 hechtte de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van dit decreet.

Momenteel loopt het proces van decretale vertaling nog van de conceptnota over het Decreet leersteun.

Het doel is om op 1 september 2023 het nieuwe Decreet leersteun in werking te laten treden.

Vastbenoemde personeelsleden die volgend schooljaar als ondersteuner willen (blijven) werken, dienen hiervoor nog steeds een verlof tijdelijk andere opdracht aan te vragen bij hun schoolbestuur.

In een brief aan de schoolbesturen van het gewoon en het buitengewoon onderwijs vraagt directeur-generaal Lieven Boeve om aandacht en begrip te hebben voor deze aanvragen.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
    Regio