Geldelijke anciënniteit en diensten uit de privésector voor zij-instromers in knelpuntambten en -vakken

ma 16 oktober 2023

Onder voorbehoud van goedkeuring door het Vlaams Parlement deelde de Vlaamse Regering in haar Septemberverklaring op 25 september 2023 mee dat ze extra middelen zal vrijmaken voor Onderwijs. Onder bepaalde voorwaarden zullen zij-instromers tot 15 jaar anciënniteit kunnen meenemen. Zodra we over verdere richtlijnen van de overheid beschikken, communiceren we hierover.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio