Extra verplichtingen voor neerleggingen bij de griffie

wo 25 oktober 2023

In een recente omzendbrief heeft de minister van Justitie bijkomende administratieve verplichtingen opgesomd die vzw’s moeten naleven om documenten geldig neer te leggen bij de griffie ter publicatie in het Belgisch Staatsblad. Het gaat bijvoorbeeld om bestuurderswissels, nieuwe statuten en zetelwijzigingen.

Om welke extra verplichtingen gaat het?

sla link op in klembord

Kopieer

Als je documenten geldig wil neerleggen bij de griffie ter publicatie in het Belgisch Staatsblad, zal je rekening moeten houden met deze extra verplichtingen wanneer je documenten en formulieren neerlegt bij de griffie van de ondernemingsrechtbank. Om welke verplichtingen gaat het dan concreet?

  • De persoon die iets neerlegt bij de griffie, moet ook een kopie van de voor- en achterkant van zijn identiteitskaart indienen en, voor zover nodig, een volmacht voorleggen.
  • In geval van benoemingen en/of ontslagen van bestuurders:
    • moet je een kopie van de voor-en achterkant van de identiteitskaarten van alle benoemde en ontslagen bestuurders toevoegen. Als dat niet mogelijk is (bijvoorbeeld wanneer een bestuurder niet meer reageert), dan moet je een ondertekend document aanleveren waarin je uitlegt waarom geen kopie van de identiteitskaart kan worden neergelegd;
    • zal de griffie vanaf nu ook nakijken of er geen bestuursverbod geldt ten aanzien van een (nieuwe) bestuurder. Daarvoor moet je bij iedere bestuurdersbenoeming een bijkomend formulier neerleggen bij de griffie.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio