Visie

Als bewegingsgezinde basisschool heb je aandacht voor de integratie van beweging (bewegend leren) als middel binnen andere onderwijsarrangementen dan de lessen lichamelijke opvoeding (onder andere motiverend en/of ondersteunend).

Enkele voorbeelden:

  • bewegen als voorwaarde bij schrijven, tekenen, functionele grepen voor het hanteren van voorwerpen;
  • bewegen als ervaring: kunnen meten, kunnen wegen, schatten van afstanden, snelheden;
  • bewegen als toepassing: probleemopdrachten al doende oplossen door zich oriënteren in een ruimte via kaartlezen, door het berekenen van omtrekken, oppervlakten eerst ‘lichamelijk’ beleven…

Als bewegingsgezinde basisschool bied je kwalitatieve lessen lichamelijke opvoeding aan, met aandacht voor het principe van de geïntegreerde bewegingsopvoeding. Je waakt erover dat de integratie van doelen uit andere, minder voor de hand liggende ontwikkelvelden niet ten koste gaat van de bewegingskwaliteit of –kwantiteit, maar dat het aansluit bij wat op andere momenten in de groep gebeurt. Zo beleven jouw leerlingen het hele schoolgebeuren als een eenheid. Dat doe je doelbewust maar daarom niet systematisch in elke les.

Enkele voorbeelden:

  • anticiperen op nieuwe begrippen die verband houden met het lichaam, ruimte, tijd bv. lichaamsdelen, houdingen, bewegingen, trajecten, afstanden, opeenvolging;
  • abstracte begrippen concreet vorm geven bv. windroos, helling of onderwerpen die horen bij andere ontwikkelvelden. Bijvoorbeeld mijn omgeving verkennen, link tussen voeding en beweging, ruimtelijke begrippen of figuren.

Als bewegingsgezinde basisschool organiseer je geregeld activiteiten, waarbinnen bewegen ook zijn plaats krijgt. Bijvoorbeeld muzonamiddagen, sportdagen, projectdagen en –weken, uitstappen, openluchtklassen of geïntegreerde sportweken.

Als bewegingsgezinde basisschool heb je aandacht voor voldoende bewegingspauzes gedurende de dag. Dat gaat samen met aandacht voor een bewegingsvriendelijke speelplaats.

Als bewegingsgezinde basisschool stimuleer je actieve verplaatsingen van en naar de school en tijdens schooluitstappen (bijvoorbeeld te voet of met de fiets daar waar het enigszins kan).

Als bewegingsgezinde basisschool schenk je ook aandacht aan gezonde voeding.

Als bewegingsgezinde basisschool hou je bij de inrichting van je lokalen en infrastructuur rekening met het scheppen van maximale bewegingskansen. Zo kunnen ook bijvoorbeeld de bibliotheek, de videotheek, een atelier of een muziekklas bewegingsvriendelijke lokalen worden. Daarbinnen hebben kinderen voldoende bewegingsruimte om te kunnen rondlopen, boeken te nemen, in groepjes samen te zitten, samen een video te kunnen bekijken. Deze inrichting maakt gevarieerde vormen van onderwijs mogelijk en ondersteunt zo een krachtige leeromgeving.

Als bewegingsgezinde basisschool bevorder je het hebben van een gezonde houding en stimuleer je gevarieerde zithoudingen. Aangepast meubilair is daarbij cruciaal. De school heeft aandacht voor lichaamsbewust gedrag in basispatronen zoals staan, gaan, zitten en liggen. Er wordt rugsparend gedrag aangeleerd bij gewoontehandelingen zoals bukken, heffen en dragen van lasten (bijvoorbeeld bij het optillen schooltassen, werken met computer of tablet, schrijven …).

×
Kijkt als...
Niveau
Regio