Communiceren, communiceren, wie zijn best doet zal het leren!

zo 19 mei 2024

Het is belangrijk dat onze leerlingen voorbereid worden op de complexe communicatie die eigen is aan de arbeidsmarkt. De wereld communiceert jammer genoeg niet enkel via WhatsApp of TikTok, maar voor onze leerlingen beperkt sociale interactie zich vaak tot die media. Leerlingen kennen, zo lijkt het, zelfs het concept van een tekst niet meer, tenzij als het eindproduct van ChatGPT. Dit zorgt voor talrijke frustraties bij ons als leerkracht. Toch is een effectieve doelgerichte schrijfles opstellen niet de onoverkomelijke opdracht die ze soms lijkt.  Met deze tips helpen we jou en je leerlingen graag op weg om hun schrijfvaardigheid te verbeteren.

Ready, set, GOAL!

sla link op in klembord

Kopieer

Allereerst is het van groot belang om vooraf een functioneel schrijfdoel te bepalen. Dat betekent dat je jouw leerlingen laat inzien waarom het schrijven van de tekst zinvol is. Gebruik daarom een situatie uit de leefwereld van de jongeren of koppel je opdracht aan een andere (functionele) opdracht zoals een leesopdracht of een opdracht voor een ander vak, een project ... Op die manier verhoog je de betrokkenheid en de motivatie.  
Zorg ervoor dat leerlingen goed weten wat het schrijfdoel is en hoe het uiteindelijke schrijfproduct eruit moet zien. Een zakelijke e-mail? Jij hebt er als leraar al veel gelezen én geschreven, maar een leerling heeft vaak geen idee! Modellen als leerkracht of leerlingen voorbeelden laten vergelijken zijn zinvolle leeractiviteiten.

Strategisch!

sla link op in klembord

Kopieer

Geef echt instructie over hoe leerlingen moeten schrijven. Een leerling die vaak schrijft, maar geen feedback of gerichte instructie krijgt, zal weinig tot geen vorderingen maken in zijn of haar schrijfvaardigheid.  
Focus dus heel bewust op het schrijfproces en leer leerlingen strategieën inzetten. Je kan bijvoorbeeld stapsgewijs werken: start met modelleren als leerkracht, gevolgd door een gerichte vragenronde om het begrip te vergroten, laat leerlingen in groep werken en eindig met een individuele, zelfstandige opdracht.

Actie, reactie

sla link op in klembord

Kopieer

We geven vaak vee feedback op schrijfopdrachten, maar die rendeert niet altijd even goed. Feedback kan in vele vormen en kan van vele kanalen komen: de leerkracht, de medeleerlingen, de leerling zelf … Peerfeedback kan leerlingen bijvoorbeeld inzicht geven in het standpunt van de lezer, want doelgericht schrijven betekent schrijven met een bepaald doelpubliek voor ogen. Voor onze leerlingen is dat vaak moeilijk en abstract. Een medeleerling zien worstelen met jouw tekst of jouw tekst verkeerd zien begrijpen, geeft vaak heel zinvolle inzichten.  
Zorg er wel voor dat er iets gebeurt met de feedback die leerlingen krijgen (van jou, van medeleerlingen). Je wil niet in de valkuil trappen dat jij als leerkracht meer energie steekt in het geven van feedback dan dat leerlingen er energie in steken om met de feedback aan de slag te gaan. Denk daarom ook goed na waarop je feedback geeft. Feedback op lager-ordevaardigheden (zoals spelling) geven we vaak en veel, maar is voor leerlingen makkelijk om te herwerken en leidt niet meteen tot een echte verbetering van de schrijfvaardigheid.  
Wij gaan deze aanpak in ieder geval uitproberen in onze lessen om zo onze leerlingen écht betere schrijvers te maken. Benieuwd naar hoe jij ermee aan de slag gaat. Veel succes!

Ook interesse in het traject ‘Een sterk A-team’? Volgend schooljaar starten we dit traject opnieuw op. We werken in twee periodes en op twee locaties. Inschrijven kan via https://nascholing.be/.  
 
Mechelen:  

  • Periode 1: donderdag 10 oktober 2024, vrijdag 8 november 2024, telkens van 9.30 uur tot 12 uur + terugkomsessie in Gent op woensdag 26 maart van 9.30 u. tot 12 uur. 
  • Periode 2: donderdag 30 januari 2025, vrijdag 14 februari 2025, telkens van 9.30 u. tot 12 u. + terugkomsessie in Gent op woensdag 26 maart 2024, van 9.30 uur tot 12 uur. 
Gent:  
  • Periode 1: donderdag 10 oktober 2024, vrijdag 8 november 2024, telkens van 9.30 uur tot 12 uur + terugkomsessie op woensdag 26 maart van 9.30 u. tot 12 uur.  
  • Periode 2: donderdag 30 januari 2025, vrijdag 14 februari 2025, telkens van 9.30 u. tot 12 u. + terugkomsessie op woensdag 26 maart 2024, van 9.30 u. tot 12 u.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio