Belangrijke aanpassingen in de definitieve versie van het besluit Vlaamse regering over de onderwijsinternaten en in het wijzigingsbesluit TBS OB, reaffectatie en wedertewerkstelling.

ma 14 augustus 2023

Het uitvoeringsbesluit bij het decreet onderwijsinternaten werd op de Vlaamse Regering van 14 juli 2023 definitief goedgekeurd.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de eerste versie zijn de volgende:

  1. Art 17: het aantal uren voor een betrekking in het ambt van internaatsmedewerker of administratief medewerker met volledige prestaties bedraagt 36 uren. Na onderhandelingen in het bevoegd lokaal comité en mits compensaties kan van de wekelijkse grens van 36 uren worden afgeweken.
  2. Art 21: In de internaten die voor 1/9/2023 een gunstiger vakantieregeling dan de vakantieregeling vermeld in het eerste lid (nl maximaal 12 dagen oproepbaarheid in de schoolvakanties waarvan de laatste dag van die vakanties niet meetelt), onderhandeld hebben in het bevoegd lokaal comité, kan die gunstiger vakantieregeling bestendigd worden.

Let ook op art 33: 6 maanden na afsluiting van het boekjaar moet het bestuur de controle op de besteding van het werkingsbudget door Agodi mogelijk maken. Het bestuur moet de nodige bewijsstukken kunnen voorleggen die, in voorkomend geval, minstens de jaarrekening of het financiële verslag gebaseerd op een vereenvoudigde boekhouding omvatten. Jaarlijks maken de besturen een verantwoordingsdocument op volgens een model dat Agodi bepaalt. Agodi zal ook de termijn bepalen waarin het bestuur het verantwoordingsdocument bezorgt.

In het wijzigingsbesluit TBS OB, reaffectatie en wedertewerkstelling werd nu ook ingeschreven dat een personeelslid dat tijdelijk aangesteld is voor doorlopende duur tijdens het schooljaar 2023-2024 niet verdrongen kan worden door een toewijzing van de Vlaamse Reaffectatiecommissie. Dat TADD’ers reaffectatievrij zouden zijn in het schooljaar 2023-2024 was eerder al opgenomen in de omzendbrief onderwijsinternaten van eind juni 2023, maar wordt nu dus ook in de regelgeving zelf bevestigd.

Alle definitieve wetteksten (decreet, uitvoeringsbesluit en alle bijhorende teksten) vind je op de website van de Vlaamse overheid (noteer als zoekterm ‘onderwijsinternaten’). Het decreet onderwijsinternaten en het uitvoeringsbesluit bezorgen we je hier al.

Bij vragen en nood aan ondersteuning kun je nog steeds terecht op het algemene mailadres: decreetinternaten@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio