Aanpassing bedragen verplaatsingsvergoedingen voor contractueel personeel

wo 24 januari 2024

De sectorale CAO’s voor arbeiders en ‘andere’ bedienden (niet: studiemeesters-opvoeders in internaten en administratief bedienden) bepalen dat het bedrag van de fietsvergoeding automatisch wordt aangepast aan het maximaal bedrag dat sociaal en fiscaal is vrijgesteld.

Met ingang van 1 januari 2024 werd het vrijgesteld bedrag van de fietsvergoeding opgetrokken tot 0,35 euro per afgelegde kilometer. Maar het bedrag wordt voortaan begrensd. Het geïndexeerd grensbedrag voor inkomstenjaar 2024 ligt op 2 500 euro. Dat betekent dat het overschrijdend deel onderworpen wordt aan socialezekerheidsbijdragen en belastbaar is als loon.

Arbeiders die voor de woon-werkverplaatsing gebruik maken van een ander vervoersmiddel dan het openbaar vervoer of de fiets hebben recht op een tussenkomst die 75 % bedraagt van de prijs van een maandabonnement voor dezelfde afstand in 2de klasse van de NMBS als de afstand tussen hun woonplaats en werkplaats vijf kilometer of meer bedraagt. De vervoerstabel aangepast aan de nieuwe treintarieven vanaf 1 februari 2024 vind je hier.

Opgelet: de aanpassingen waarvan sprake in dit bericht gelden niet voor gesubsidieerde personeelsleden. Voor de gesubsidieerde personeelsleden blijft de bestaande regeling gelden. De betreffende info vind je hier terug.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio