Aangevuld materiaal implementatiesessie decreet internaten rondom internen- en oudergebonden materies

wo 10 mei 2023

We bezorgen je aanvullend materiaal rondom de internen- en oudergebonden materies in het decreet internaten waarover we een implementatiesessie organiseerden op 20 april.

Met de presentatie en de opnames (deel 1deel 2) kun je de inhoud nog eens herbeluisteren. Met het nieuwe model internaatsreglement met toelichting willen we je inspiratie geven om je eigen reglement op te maken. Het is zinvol om naast het team ook andere partners (internen, ouders) te betrekken bij de voorbereiding van het reglement. Bij mogelijke wijzigingen aan de decreetteksten, passen wij de modeldocumenten nog aan.

Antwoorden op een aantal vragen die naar voor kwamen tijdens de sessie, bezorgen we je later.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio