Aanbeveling stageverplichting derde graad

wo 28 februari 2024

In een recente mededeling houdt de Vlaamse Regering vast aan de nieuwe stageverplichting, maar erkent ze tegelijkertijd dat scholen en bedrijven momenteel onvoldoende in staat zijn om aan die stageverplichting te voldoen. De onderwijsinspectie zal er daarom pragmatisch mee omgaan. Er wordt wel verwacht dat scholen zich maximaal inspannen om leerlingen met het bedrijfsleven in contact te brengen. Tegelijkertijd wordt verwacht dat onderwijsverstrekkers en sectoren bespreken hoe een groeipad kan worden uitgetekend om op langere termijn stage te voorzien in studierichtingen waar het zinvol is.

Gezien die recente mededeling van de Vlaamse Regering en gezien de vele signalen uit het werkveld dat er onvoldoende kwaliteitsvolle stageplekken beschikbaar zijn, bevelen we in die context onze scholen aan om volgend schooljaar (2024-2025) de stage zoveel mogelijk te organiseren zoals dat gebeurde vóór de modernisering, namelijk 18 halve dagen
 

  • in het tweede leerjaar van de derde graad in alle studierichtingen van de A-finaliteit (met uitzondering van de studierichting Topsport (finaliteit arbeidsmarkt));
  • in alle zevende leerjaren gericht op instroom arbeidsmarkt van de A- en de D/A-finaliteit;
  • in het tweede leerjaar van de derde graad van die studierichtingen van de D/A-finaliteit waar de stageverplichting van toepassing was vóór de modernisering so (zie overzicht hieronder).

In bovenvermelde studierichtingen is het aangewezen dat de school de stage opneemt in het schooleigen lessenrooster, waarbij 18 halve dagen overeenkomen met 2 wekelijkse lesuren. Voor die studierichtingen van de A- en de D/A-finaliteit waarin we stage aanbevelen en voor die studierichtingen van de D/A-finaliteit waarvoor er tot op heden geen stageverplichting bestond, bevelen we scholen verder aan om na te gaan welke kwaliteitsvolle vormen van werkplekleren zinvol en haalbaar zijn. Om tot weloverwogen keuzes te komen kun je aan de slag met de leidraad werkplekleren.

De specifieke situatie met 8 graaduren verplichte stage voor de studierichtingen Opvoeding en begeleiding en Gezondheidszorg in de derde graad D/A-finaliteit en 16 graaduren verplichte stage voor de studierichtingen Assistentie in wonen, zorg en welzijn en Basiszorg en ondersteuning in de derde graad A-finaliteit blijft behouden.

Studierichtingen 3de graad D/A-finaliteit waarvoor we stage aanbevelen (en waarin vóór de modernisering so een stageverplichting van kracht was) in het groen

sla link op in klembord

Kopieer

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio