Zin in TACOS (TAalstimulerende COmpetentieS van kleuterleraren)?

vr 10 november 2023

Op 1 januari 2023 startte het FWO-SBO project TACOS, dat onderzoek doet naar het effect van een blended professionaliseringsprogramma op TAalstimulerende COmpetentieS van kleuterleraren.   Het is een grootschalige interventie die in 2024 niet minder dan 160 kleuterleraren uit dertien steden wil betrekken bij die vorming. Voor de centrumsteden zijn ze op zoek naar acht scholen per stad. Er wordt bij dit traject een sterk engagement van leraren en scholen verwacht.

In september 2024 vindt er een nulmeting plaats in elk van de deelnemende scholen. Het traject met de leraren zal pas echt van start gaan in oktober 2024. Concreet gaan ze op zoek naar twee leraren van de 4-5-jarige kleuters per deelnemende school, die zich engageren voor de experimentgroep of de controlegroep. Aan het einde van het tweede schooljaar wordt er bij alle deelnemers een postmeting gedaan.

Het project heeft als doel gedurende twee schooljaren een blended vormingstraject te ontwikkelen, valideren en uittesten om de TAalstimulerende COmpetentieS van kleuterleerkrachten uit het veld aan te scherpen.  Scholen die zich engageren om deel te nemen aan het onderzoek, krijgen na afloop gedurende een volledig schooljaar een gefinetuned, intensief begeleid vormingstraject aangeboden voor het hele team.

Wil je meer weten over dit onderzoek? Lees de info op de website van TACOS.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen engageert zich in dit project, dat wordt aangestuurd door de UGent, KU Leuven, Arteveldehogeschool en Odisee. Scholen die interesse hebben om deel te nemen, mailen naar an.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio