Krachtlijnen

A-stroom

sla link op in klembord

Kopieer

Wiskundige begrippen, concepten, eigenschappen en methodes begrijpen en kunnen toepassen

sla link op in klembord

Kopieer

Leerlingen ontwikkelen inzicht in begrippen, concepten, eigenschappen en methodes op vlak van 'getallenleer', 'meetkunde en metend rekenen', 'algebra' en 'data en onzekerheid'. De leerlingen leren ze ook in te zetten.

Op een logische en correcte manier wiskundig denken, redeneren, argumenteren en communiceren 

sla link op in klembord

Kopieer

Leerlingen ontwikkelen vaardigheden voor argumentatie en wiskundige communicatie. Ze leggen verbanden tussen beweringen en relaties tussen concepten.

Wiskundig modelleren en probleemoplossend denken

sla link op in klembord

Kopieer

Leerlingen leren modelleren door bijvoorbeeld wiskundige verbanden, formules, voorstellingswijzen, schetsen, tekeningen en schaalmodellen aan te wenden. Ze lossen ook vraagstukken en problemen op in een brede waaier aan contexten en maken gebruik van benaderingstechnieken en van hulpmiddelen.

Samenhang binnen wiskunde ontdekken en interacties tussen wiskunde, economie, wetenschappen, techniek, cultuur en de maatschappij verkennen

sla link op in klembord

Kopieer

Aan de hand van diverse contexten en voorbeelden van wiskundige toepassingen in verschillende domeinen krijgen leerlingen meer inzicht in wisselwerkingen. Ze ontdekken ook de samenhang binnen de wiskunde zelf en interpreteren wiskundige informatie uit de maatschappij op een kritische manier.

B-stroom

sla link op in klembord

Kopieer

Wiskundige begrippen, concepten, eigenschappen en methodes aanwenden om doeltreffend te functioneren in de samenleving

sla link op in klembord

Kopieer

Leerlingen zetten begrippen, concepten, eigenschappen en methodes op vlak van 'getallenleer', 'meetkunde en metend rekenen', 'algebra' en 'data en onzekerheid' in betekenisvolle contexten.

Wiskundige methodes gebruiken om probleemoplossend te denken

sla link op in klembord

Kopieer

Leerlingen lossen vraagstukken en problemen op in een brede waaier aan contexten. In het bijzonder leren ze (de)mathematiseren en specifieke oplossingsmethodes gebruiken. Ze maken gebruik van benaderingstechnieken en van hulpmiddelen.

Samenhang binnen wiskunde ontdekken en interacties tussen wiskunde, het dagelijks leven, de maatschappij en beroepscontexten verkennen

sla link op in klembord

Kopieer

Aan de hand van diverse contexten en voorbeelden van wiskundige toepassingen in verschillende domeinen krijgen leerlingen meer inzicht in wisselwerkingen. Ze ontdekken ook de samenhang binnen de wiskunde zelf en interpreteren wiskundige informatie uit de maatschappij op een kritische manier.

Contact

×
Kijkt als...
Niveau
    Regio