Pedagogisch-didactische aanpak

Filter

Pedagogisch-didactische aanpak
Graad

Probleemoplossend denken in de leerplannen wiskunde van het so

In de nieuwe leerplannen wiskunde van het so staat een leerplandoelstelling over problemen oplossen. In dit document geven we meer duiding bij deze doelstelling.

  Mathematiseren en oplossen van problemen

  Hoe aan de slag met het onderwerp mathematiseren en oplossen van problemen? 

   Reflectiedocument voor de vakgroep wiskunde

   Dit inspiratiedocument kun je gebruiken voor een gelijkgerichte visie binnen de vakgroep Onderwijsleerpraktijk.

    Opstellen van een jaarplan

    Aandachtspunten bij het opstellen van een jaarplan

     6 van 8

     ×
     Kijkt als...
     Niveau
      Regio