Wijzigingen in het Besluit van de Vlaamse Regering dat uitvoering geeft aan de bepalingen van het leersteundecreet

di 16 mei 2023

Er werden nog een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd over personeelsaangelegenheden, zoals de erkenning van de nuttige ervaring voor de directeur van een leersteuncentrum.

Deze wijzigingen werden verwerkt in de PowerPoint-presentatie over de personeelsaspecten binnen de leersteuncentra op de Pro-website.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio