Wijziging toelatingsvoorwaarden eerste leerjaar B en eerste leerjaar tweede graad A-finaliteit vanaf 1 september 2023

di 27 juni 2023

Onder voorbehoud van de goedkeuring van het Onderwijsdecreet XXXIII en van het Leersteundecreet, keurde de Vlaamse Regering op 9 juni principieel de wijziging van diverse besluiten betreffende de structuur, organisatie en financiering van het leerplichtonderwijs goed. Over dit wijzigingsbesluit wordt nog onderhandeld met de sociale partners, daarna gaat het voor advies naar de Raad van State.

Onder voorbehoud van de definitieve goedkeuring van dit besluit, willen we onder de aandacht brengen dat de toelatingsvoorwaarden van het eerste leerjaar B en het eerste leerjaar van de tweede graad A-finaliteit via dit wijzigingsbesluit worden aangepast.

De volgende wijzigingen gaan in vanaf 1 september 2023.

  • Leerlingen die het getuigschrift basisonderwijs hebben behaald, worden toegelaten tot het eerste leerjaar B op basis van een gunstige beslissing van de klassenraad.
  • De voorwaarden ‘gunstige advies van het CLB’ en ‘akkoord van de ouders’ worden geschrapt.

Deze wijziging gaat in vanaf 1 september 2024.

  • Leerlingen die uiterlijk op 31 december na de start van het schooljaar de leeftijd van 15 jaar bereiken, worden toegelaten tot het eerste leerjaar van de tweede graad arbeidsmarktfinaliteit op voorwaarde van een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad. De voorwaarde gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad werd toegevoegd.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio