Op vraag én met een eigen aanbod

Op vraag

sla link op in klembord

Kopieer

De pedagogische begeleiding ondersteunt jouw school op vraag van de directeur of van het schoolbestuur. Afhankelijk van de concrete vraag en de behoeften van jouw school zal de ondersteuning meer of minder uitgebreid zijn. Het team van pedagogisch begeleiders is samen verantwoordelijk voor de ondersteuning van onze katholieke onderwijsinstellingen. We bekijken dus telkens met jou hoe we een specifieke vraag het best kunnen beantwoorden. Voor bepaalde trajecten schakelen we meerdere begeleiders in.

Voor intense trajecten maken we bovendien een begeleidingsovereenkomst op waarin we de doelen van het begeleidingstraject, de te ondernemen stappen en de wijze van effectmeting vooraf vastleggen.

Eigen aanbod

sla link op in klembord

Kopieer

Daarnaast voorzien we als pedagogische begeleiding op basis van de in het Begeleidingsplan 2022-2025 geformuleerde doelstellingen ook een eigen aanbod. Uiteraard werken we daarbij rond alle decretale doelstellingen. Intern bouwen we onze expertise hoofdzakelijk uit rond vier themagebieden:

 • Themagebied 1: identiteitsontwikkeling
 • Themagebied 2: curriculum & vorming met inbegrip van effectieve didactiek en leerondersteuning
 • Themagebied 3: school- & kwaliteitsontwikkeling met inbegrip van datageletterdheid
 • Themagebied 4: zorgbreed & kansenrijk onderwijs met inbegrip van leerondersteuning

We willen nadrukkelijk de verwevenheid tussen de verschillende themagebieden beklemtonen. Bepaalde doelen zullen nooit op zich gerealiseerd (kunnen) worden, maar maken deel uit van een traject waarin thema’s samenkomen. Die verwevenheid geldt trouwens ook voor het werken rond en met de decretale doelstellingen.

In het Begeleidingsplan 2022-2025 vind je ook informatie over onze interne werking en de principes van onze dienstverlening.

Voor expertise die buiten de decretale opdrachten en ons begeleidingsplan valt, verwijzen we jou door naar externe deskundigen.

Ontdek het professionaliseringsaanbod van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Je kunt, naast een zoekterm ingeven, ook verfijnen op onderwijsniveau, regio en functie. Ga op ontdekking!

We vullen ons professionaliseringsaanbod in de loop van het schooljaar aan met zowel regionale als Vlaanderenbrede initiatieven.

Contact

Jürgen Grosemans
beleidsmedewerker
   02 507 08 04
   ×
   Kijkt als...
   Niveau
   Regio