Webinar ‘Economie: een octopus met 8 tentakels en 3 harten’

wo 22 februari 2023

Op woensdag 19 april 2023 organiseert de Vereniging Leraren Economische Wetenschappen (VLEW) om 19 uur een webinar met als uitdagende titel Economie: een octopus met 8 tentakels en 3 harten. Spreker is Jacques Vanneste, professor macro-economie en publieke financiën aan de Universiteit Antwerpen.

Tijdens dit webinar werpt hij enerzijds een blik op de macro-economische actualiteit. Hierbij komen volgende topics aan bod: economische groei, inflatie, werkgelegenheid, inkomens- en vermogens(on)gelijkheid, wisselkoers, overheidsbegroting, overheidsschuld en lopende rekening met het buitenland. Anderzijds behandelt hij het macro-economisch beleid, met name het monetair, budgettair en structureel beleid. Aangezien in de lessen economie actuele gebeurtenissen en statistische informatie vaak het vertrekpunt vormen voor nieuwe leerstof, is het volgen van dit webinar beslist een aanrader. Je gaat ongetwijfeld heel wat kunnen opsteken van deze boeiende lezing om te implementeren in je lessen economie!

Leden van de VLEW kunnen gratis deelnemen, niet-leden kunnen de lezing volgen mits het overschrijven van 10 euro op rekeningnummer BE37 4036 0661 4128 van de VLEW. Of nog beter: niet-leden kunnen zich ineens lid maken van de vereniging mits het betalen van het lidgeld van 25 euro en ze ontvangen dan automatisch de nummers van het tijdschrift MacroMicro van het lopende jaar. Inschrijvingen en betalingen dienen uiterlijk op 10 april plaats te vinden.

Praktisch: Webinar vindt plaats via MS Teams. VLEW mailt de link naar je door (controleer je spamfolder). Het webinar start om 19 uur. Schrijf je in.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio