Een fijn schooljaar met een vlotte start toegewenst!

di 29 augustus 2023

Maak tijd voor een BSA

sla link op in klembord

Kopieer

De start van het schooljaar is een goede gelegenheid om een beginsituatie analyse te maken. Wat kennen/kunnen je leerlingen al? Welke kennis en vaardigheden kunnen beter? Dat kan je doen door een specifieke screening, of door gedurende een bepaalde periode hun prestaties te monitoren. Je krijgt een goed beeld van je klas(sen) en ontdekt waar remediëring en differentiatie nodig zijn .

Leren in samenhang

sla link op in klembord

Kopieer

Leren in samenhang betekent dat je raakvlakken zoekt tussen leerplandoelen van het zelfde vak, of over verschillende vakken heen. Je kan het natuurlijk ook in één klap structureel aanpakken en je baseren op de organisatiemodellen voor algemene vorming van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Hier vind je de organisatiemodellen voor de derde graad.

De organisatiemodellen voor de tweede graad worden nog aangepast en zullen via dezelfde link gepubliceerd worden.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio