Wat als een leerling dit schooljaar een C-attest behaalt in het zesde jaar?

do 25 januari 2024

Leerlingen die op het einde van dit schooljaar in het tweede leerjaar van de derde graad (het 6de jaar) een C-attest behalen, zullen volgend schooljaar ten gevolge van de progressieve uitrol van de modernisering, niet kunnen overzitten in hetzelfde structuuronderdeel.  Vele scholen vragen nu al in welke studierichting de leerling in het schooljaar 2024-2025 kan worden toegelaten.

Omzendbrief SO 64 voorziet voor deze leerlingen in een overgangsmaatregel (zie SO 64, punt 9.1.10). Een leerling die een C-attest behaalt in het gemoderniseerde 6de jaar kan van rechtswege overzitten in elk structuuronderdeel waarnaar het structuuronderdeel waar de leerling het C-attest heeft behaald, kan geconcordeerd worden.

Niet alle geconcordeerde studierichtingen sluiten inhoudelijk even goed aan bij de voorkennis van de leerling die tot en met het zesde jaar een studierichting volgde in het niet-gemoderniseerde SO.

Daarom is het van belang om na te gaan in welke geconcordeerde studierichting de leerling de beste aansluiting zal hebben met het oog op het behalen van het diploma SO. De klassenraad neemt dit best ook op in het schriftelijk advies bij het C-attest.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio