Vragenmoment decreet internaten op 28 juni

do 15 juni 2023

Het decreet onderwijsinternaten is gisteren gestemd door het Vlaams Parlement en wordt nu bekrachtigd door de Vlaamse Regering. Nu moeten de besluiten nog volgen. Na de infosessie van de overheid over de concretisering van het decreet internaten (maandagnamiddag 26 juni) plannen we op woensdag 28 juni nog een digitaal moment voor de internaatsbesturen en beheerders die nog met vragen zitten.

We bevelen aan om vooraf de infosessie van de overheid bij te wonen (fysiek of digitaal; inschrijven vóór 19 juni).

We herhalen deze informatie niet maar we staan open voor vragen die nog opborrelen. Je mag je vragen vooraf doorsturen, uiterlijk op 27 juni naar: decreetinternaten@katholiekonderwijs.vlaanderen. In de mate van het mogelijke proberen we de vragen te beantwoorden op 28 juni. Tijdens het vragenmoment zijn er uiteraard ook nieuwe vragen welkom. Medewerkers zullen ter beschikking staan om antwoorden te geven. Specifieke vragen zullen op een later tijdstip aan bod komen.

Schrijf je in voor het vragenmoment.

Tenslotte kun je bij nood aan ondersteuning en afstemming steeds terecht bij de regionale procesbegeleiders.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio