Voorbereiding netwerk 2023-2024: ‘A vous la parole’

ma 26 juni 2023

Beste collega’s

Momenteel maken we ons klaar om nog een allerlaatste sprong in de richting van het einde van dit schooljaar te wagen om nadien weer op adem te komen en te genieten van een welverdiende vakantie!!

Ondertussen wordt er achter de schermen al nagedacht over zinvolle invullingen van de geplande netwerken volgend schooljaar. Via de gebruikelijke bevraging 'A vous la parole', kunnen jullie je noden en inhoudelijke suggesties kenbaar maken. Een klik op deze link geeft toegang tot het formulier waarvan de gemiddelde invultijd slechts 8 min. bedraagt. Zou het mogelijk zijn om dit onderwerp even aandacht te schenken tijdens een eerstvolgend vakoverleg? Alvast bedankt!

Deze enquête zoekt een antwoord op de volgende vragen:
- Wat zijn jullie actuele professionele uitdagingen?
- Wat hebben jullie nodig om deze uitdagingen op een doeltreffende en haalbare manier aan te gaan?
- Hoe kan het 'Delend en lerend netwerk van leraren Frans in Antwerpen' jullie hierbij inspireren?
- Hoe kan de pedagogische begeleidingsdienst jullie doeltreffend ondersteunen?

Met deze 'A vous la parole' trachten we te peilen naar belangrijke noden en verwachtingen. Jullie antwoorden op de vragen van deze enquête zullen richting geven aan onze begeleidingsinitiatieven en invulling aan onze delende en lerende netwerken. Immers: samen staan we sterk en samen kunnen we elkaar versterken!

Alvast een welgemeende 'dank jullie wel' voor jullie waardevolle bijdrage tot samenwerking!

Mariella

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio