Vlaamse toetsen leiden niet tot verplicht begeleidingstraject

do 25 april 2024

Verschillende media besteedden gisteren aandacht aan de afname van de Vlaamse toetsen. Vaak werd foutief vermeld dat de resultaten kunnen leiden tot een verplicht begeleidingstraject. Maar dat klopt niet: wij kunnen (en willen) geen begeleidingstrajecten opleggen als gevolg van een éénmalige toets.

Het is wel zo dat de onderwijsinspectie de resultaten op de Vlaamse toetsen ook kan gebruiken als databron bij een doorlichting of bij het plannen van doorlichtingen. Wanneer aan het einde van die doorlichting (waarin veel meer wordt bekeken dan enkel deze toetsresultaten) een ‘ongunstig advies’ (2A) wordt uitgesproken, leidt dit zoals voorheen tot een verplicht begeleidingstraject.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio