Visualisatie zorgcontinuüm steekt in een vernieuwd jasje

di 28 november 2023

Het Project Protocollering Diagnostiek (Prodia) is een netoverstijgend project van CLB’s en onderwijs. Prodia streeft naar een meer gestandaardiseerde en kwalitatieve leerlingenbegeleiding binnen een continuüm van zorg. Katholiek Onderwijs Vlaanderen is lid van de stuurgroep.

Op de nieuwe website van Prodia wordt een vernieuwde visualisatie van het zorgcontinuüm gelanceerd. De vernieuwing was nodig als gevolg van het leersteundecreet. De visualisatie legt nu ook meer nadruk op de dynamiek in het gebruik ervan.

Benieuwd hoe het eruitziet? Neem dan eens een kijkje op de website van Prodia.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio