Diocesane Plannings- en Coördinatiecommissie - DPCC

De Diocesane Plannings- en Coördinatiecommissies (DPCC) voor het katholiek basisonderwijs en secundair onderwijs komen jaarlijks enkele keren samen om beslissingen te nemen over planningsdossiers van scholen met betrekking tot programmaties, herstructureringen, oprichting en afschaffing van scholen of vestigingsplaatsen en dergelijke. De DPCC’s zijn samengesteld uit vertegenwoordigers uit de geledingen personeel, ouders, schoolbesturen en gemandateerden van de bisschop. 

Contact

Pierre Colla
stafmedewerker
   011 26 44 07
   Francis Loyens
   leidinggevende van de vicariale diensten
     011 28 84 40
     Jos Smets
     medewerker
       011 28 84 55
       ×
       Kijkt als...
       Niveau
       Regio