Diocesane Plannings- en Coördinatiecommissie - DPCC

De Diocesane Plannings- en Coördinatiecommissies (DPCC) voor het katholiek basisonderwijs en secundair onderwijs komen jaarlijks enkele keren samen om beslissingen te nemen over planningsdossiers van scholen met betrekking tot programmaties, herstructureringen, oprichting en afschaffing van scholen of vestigingsplaatsen en dergelijke. De DPCC’s zijn samengesteld uit vertegenwoordigers uit de geledingen personeel, ouders, schoolbesturen en gemandateerden van de bisschop. 

Contact

Pierre Colla
stafmedewerker
011 26 44 07
Francis Loyens
leidinggevende van de vicariale diensten
011 28 84 40
Jos Smets
medewerker
011 28 84 55
×
Kijkt als...
Niveau
Regio