Verlofstelsels

De verschillende verlofstelsels waarvan gesubsidieerde personeelsleden kunnen gebruikmaken, geven hun de kans om werk en gezin beter te combineren.

Sommige verloven zijn een recht. Voor andere verloven is de toestemming van het bestuur nodig bij wijze van gunst. Naast het onderscheid tussen recht- en gunstverloven kunnen de verloven ook onderverdeeld worden in vrijwillige verloven en verloven die gezondheidsgerelateerd zijn. Voor elk stelsel zijn er in de regelgeving voorwaarden en modaliteiten vastgelegd.

Bij de behandeling van een aanvraag voor een gunstverlof moet je een afweging maken tussen de organisatie van het onderwijsgebeuren en de persoonlijke belangen van het personeelslid. Dit doe je het best op basis van een verlovenbeleid.

Over enkele verlofstelsels vind je alle informatie in de omzendbrieven van de overheid of in de regelgeving zelf:

Hieronder hebben we onze informatie over de verlofstelsels samengebracht:

Laatst bijgewerkt op 09-03-2022

Downloads

38KB
Bestandsnaam Aanvraagformulier loopbaanonderbreking 2022-2023.docx
Referentie

34KB
Bestandsnaam Aanvraagformulier dienstonderbreking (niet-loopbaanonderbreking) 2022-2023.docx
Referentie

29KB
Bestandsnaam Aanvraagformulier verlof TAO 2022-2023.docx
Referentie

345KB
Bestandsnaam 2017_02_13_PER_MED_Toekennen_verlofstelsels_vanaf_2017_2018.pdf
Referentie
De toekenning van verlofstelsels door het schoolbestuur 345KB
(Model) Overzicht van de reeds opgenomen verlofstelsels 21KB
(Model) Advies van de directeur aan het bestuur over de aanvraag voor een verlofstelsel 21KB
Stappenplan - Verlof voor verminderde prestaties vanaf 2017-2018: recht of gunst? 122KB
Aanvraagformulier loopbaanonderbreking 2022-2023 38KB
Procedure voor het aanvragen van een detachering 79KB
Aanvraagformulier dienstonderbreking (behalve LBO) 2022-2023 34KB
Aanvraagformulier verlof TAO 2022-2023 29KB

663KB
Bestandsnaam 2017_02_16_PER_MED_Verlofstelsels_Voorwaarden_Mogelijkheden_2017_2018.pdf
Referentie
De belangrijkste verlofstelsels: bondige samenvatting van de voorwaarden en de mogelijkheden 663KB
(Model) Overzicht van de reeds opgenomen verlofstelsels 21KB
(Model) Advies van de directeur aan het bestuur over de aanvraag voor een verlofstelsel 21KB
Aanvraagformulier loopbaanonderbreking 2022-2023 38KB
Aanvraagformulier dienstonderbreking (behalve LBO) 2022-2023 34KB
Aanvraagformulier verlof TAO 2022-2023 29KB

387KB
Bestandsnaam M-VVKSO-2006-080.pdf
Referentie
Verlof Tijdelijk Andere Opdracht 387KB
Aanvraagformulier verlof TAO 2022-2023 29KB

128KB
Bestandsnaam M-VVKSO-2016-007.pdf
Referentie

159KB
Bestandsnaam M-VVKSO-2006-041.pdf
Referentie
Politieke mandaten: cumulatie- en verlofmogelijkheden 159KB
(Model) Aanvraagformulier dienstonderbreking (behalve loopbaanonderbreking), 2021-2022 34KB

343KB
Bestandsnaam M-VVKSO-2005-170.pdf
Referentie

Contact

An Cornelis
stafmedewerker
02 507 06 32
Jan-Baptist De Smet
stafmedewerker
02 529 04 17
Guy Debusschere
stafmedewerker
02 507 07 93
Tom Geeroms
stafmedewerker
02 507 08 62
Els Goeminne
stafmedewerker
02 507 08 60
Suzy Sterck
stafmedewerker
02 507 08 63
×
Kijkt als...
Niveau
Regio