De verschillende verlofstelsels waarvan gesubsidieerde personeelsleden kunnen gebruikmaken, geven hun de kans om werk en gezin beter te combineren.

Sommige verloven zijn een recht. Voor andere verloven is de toestemming van het bestuur nodig bij wijze van gunst. Naast het onderscheid tussen recht- en gunstverloven kunnen de verloven ook onderverdeeld worden in vrijwillige verloven en verloven die gezondheidsgerelateerd zijn. Voor elk stelsel zijn er in de regelgeving voorwaarden en modaliteiten vastgelegd.

Bij de behandeling van een aanvraag voor een gunstverlof moet je een afweging maken tussen de organisatie van het onderwijsgebeuren en de persoonlijke belangen van het personeelslid. Dit doe je het best op basis van een verlovenbeleid.

Over enkele verlofstelsels vind je alle informatie in de omzendbrieven van de overheid of in de regelgeving zelf:

Hieronder hebben we onze informatie over de verlofstelsels samengebracht:

Laatst bijgewerkt op 13-02-2023

Downloads

213KB
(Model) Overzicht van de reeds opgenomen verlofstelsels21KB
(Model) Advies van de directeur aan het bestuur over de aanvraag voor een verlofstelsel21KB
Stappenplan - Verlof voor verminderde prestaties vanaf 2017-2018: recht of gunst?122KB
Aanvraagformulier loopbaanonderbreking 2023-202439KB
Aanvraagformulier dienstonderbreking (behalve LBO) 2023-202433KB
Aanvraagformulier verlof TAO 2023-202429KB

664KB
(Model) Overzicht van de reeds opgenomen verlofstelsels21KB
(Model) Advies van de directeur aan het bestuur over de aanvraag voor een verlofstelsel21KB
Aanvraagformulier loopbaanonderbreking 2023-202439KB
Aanvraagformulier dienstonderbreking (behalve LBO) 2023-202433KB
Aanvraagformulier verlof TAO 2023-202429KB

371KB
Aanvraagformulier verlof TAO 2023-202429KB

159KB
(Model) Aanvraagformulier dienstonderbreking (behalve loopbaanonderbreking), 2021-202234KB

Contact

×
Kijkt als...
Niveau
    Regio