Verlenging van de raamovereenkomst schoolboeken basisonderwijs … of niet

do 10 maart 2022

Vzw DOKO beslist volgende week over een eventuele verlenging van de raamovereenkomst schoolboeken basisonderwijs.

Vele scholen vragen zich af hoe zij hun boeken moeten bestellen voor het volgende schooljaar aangezien er nog geen aankondiging is gebeurd van de verlenging van de huidige raamovereenkomst.

Doko heeft in de voorbije maanden de markt geconsulteerd om alternatieven te vinden voor Cloudwise. Die waren niet te vinden tegen de huidige bestelperiode voor schooljaar 2022-2023. We zijn intussen wel gestart met onze marktverkenning voor een nieuwe raamovereenkomst voor schooljaar 2023-2024.

De huidige raamovereenkomst met Standaard Boekhandel die door Cloudwise werd overgenomen, biedt de mogelijkheid om deze nog twee maal met één jaar te verlengen.

DOKO heeft de voorgaande periode intensief verder onderhandeld met Cloudwise over de garanties die Cloudwise kan geven dat de bestellingen en leveringen voor volgend schooljaar feilloos kunnen gebeuren. Cloudwise is tegelijkertijd na een uitgebreid marktonderzoek in finale gesprekken met een nieuwe logistieke partner die in staat zou zijn om de distributie van de schoolboeken zonder fouten te organiseren.

De levering van schoolboeken kan alvast niet meer gebeuren aan dezelfde financiële voorwaarden. Heel wat leveranciers worden vandaag geconfronteerd met fel verhoogde kosten. Cloudwise heeft een gemotiveerde vraag gesteld tot herziening van de prijs van de overeenkomst. Op basis van de ingebracht argumentatie kan DOKO hiermee akkoord gaan op basis van artikel 38/9 van het KB Uitvoering. Dat hebben we al gemeld aan Cloudwise.

We zijn van mening dat wij als aankoopcentrale steeds een aanbod moeten blijven hebben conform de wetgeving overheidsopdrachten voor de verdeling van schoolboeken, zelfs als de voorwaarden en omstandigheden niet optimaal zijn. Scholen zullen vrij zijn om al dan niet verder te bestellen via deze raamovereenkomst.

Maar door gewijzigde voorwaarden bij haar leveranciers worstelt Cloudwise ook met een probleem van voorraadfinanciering. Daarvoor ziet Cloudwise op dit ogenblik geen andere oplossing dan dat scholen bij hun bestelling ook een substantieel voorschot zouden betalen. Naast het feit dat dit wettelijk niet is toegestaan, is deze voorwaarde voor DOKO niet aanvaardbaar. Het is aan Cloudwise om een oplossing te vinden voor de prefinanciering van de bestelde schoolboeken. De laatste weken blijft vooral dit element op tafel liggen en zoekt Cloudwise naar alternatieven om voorschotfacturatie te vermijden.

We hoopten te landen tegen de krokusvakantie met een nieuw aanbod. Die deadline hebben we niet gehaald. Onze scholen kunnen niet blijven wachten. Het bestuursorgaan van DOKO zal daarom volgende week een definitieve beslissing nemen over de al dan niet verlenging van de raamovereenkomst. Die beslissing zal gecommuniceerd worden via de wekelijkse Nieuwsbrief van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
    Regio