Verlenging raamovereenkomst schoolboeken basisonderwijs met Cloudwise Belgium?

do 17 maart 2022

Het bestuursorgaan van vzw DOKO heeft beslist om de bestaande raamovereenkomst met Cloudwise Belgium met één jaar te verlengen voor het schooljaar 2022-2023. Scholen die gebruik willen maken van een distributeur bij de levering van schoolboeken hebben zo nog een minimum aanbod.

Het bestuursorgaan van vzw DOKO is akkoord gegaan met de gevraagde prijsherziening: een meerkost van 10,2 % per bestelling van het totale bestelbedrag (exclusief btw). Deze meerkost zal worden toegevoegd als afzonderlijke post op de facturen die je ontvangt. De kortingen (toegestane en volumekortingen) blijven bestaan.

Cloudwise heeft een week om haar akkoord te betekenen met de verlenging van de opdracht aan die gewijzigde afspraken. Het is nu afwachten hoe Cloudwise Belgium zal reageren op de beslissing van DOKO en of zij inmiddels een oplossing heeft gevonden voor de prefinanciering van de bestelde schoolboeken.

De percelen toebedeeld aan Boekhandel De Meridiaan werden eerder al door DOKO verlengd. DOKO heeft voor deze percelen een prijsverhoging toegestaan van 6 %.

Voor de percelen destijds toegewezen aan Boekhandel De Stip werken we nog aan een oplossing.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
    Regio