Als schoolbestuur van een gesubsidieerde school moet je aan Agodi verantwoording afleggen over het gebruik van je werkingsbudget. De verificatiediensten van Agodi kunnen ter plaatse in jouw scholen controles uitoefenen.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio