Veiligheidsmaatregelen 2021-2022

Coronabarometer

sla link op in klembord

Vanaf 7 maart 2022 volgen we in onderwijs code geel van de coronabarometer. De coronabarometer leunt aan bij de federale coronabarometer, maar onderscheidt vier in plaats van drie niveaus: groen, geel, oranje en rood.  
 
De coronabarometer geeft voor elk niveau een basispakket van maatregelen onder meer rond ventilatie en verluchting, afstand bewaren, mondmaskers en handhygiëne. Het basispakket kan steeds aangevuld worden met extra maatregelen op advies van experten. En het blijft zo dat de preventieadviseur op basis van de lokale veiligheidssituatie altijd kan adviseren om  bijkomende maatregelen te volgen.

Verfijningen van de coronabarometer vind je in de veelgestelde vragen van het departement onderwijs.

Activiteiten die niet opgenomen zijn in de barometer en die buiten de schooluren of schoolperiodes plaatsvinden, organiseer je volgens de regels die gelden in de samenleving. Dat geldt bijvoorbeeld voor schoolfeesten, evenementen, infoavonden ....

Basis van de maatregelen in de verschillende pandemiefases 

sla link op in klembord

Bij de beslissingen over de maatregelen in de verschillende pandemiefases gaat men niet over een nacht ijs. Ze worden genomen op basis van voortschrijdend inzicht, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek in binnen- en buitenland over de evolutie van de pandemie in het algemeen en de cijfers binnen onderwijs in het bijzonder.

Regelgeving

sla link op in klembord

De maatregelen zijn vastgelegd in het ministerieel besluit van 28 oktober 2020, laatst gewijzigd op 27 juli 2021 en sinds 28 oktober 2021 in de pandemiewet en een KB maatregelen en een KB afkondiging, laatst gewijzigd met het KB van 4 december. Op basis van die besluiten kunnen de ministers van Onderwijs in ons land de specifieke voorwaarden bepalen waaronder onderwijs en lessen kunnen plaatsvinden.  De Vlaamse overheid is op zijn beurt belast met de beleidscoördinatie. De veiligheidsmaatregelen geven aan wat een normaal functionerende school moet doen om de gezondheidsrisico's in te perken. Schoolbesturen die de maatregelen niet respecteren, begaan een fout waarvoor ze aansprakelijk gesteld kunnen worden.
 
Eind december 2021-begin januari 2022 verscheen federaal KB waarin de rechtsgrond voorzien is voor de mondmaskerplicht vanf 6 jaar en het verbod op meerdaagse extra-murosactiviteiten met overnachting tot 28 januari 2022.
Op 27 januari 2022 werd een KB gepubliceerd dat de epidemische noodsituatie verlengt tot en met 27 april 2022.  Dat staat ook met zoveel woorden te lezen in het gewijzigde KB Maatregelen, m.n. in artikel 26: 'De maatregelen voorzien in dit besluit zijn van toepassing tot en met 27 april 2022.'
Op 4 maart 2022 bepaalde het Overlegcomité echter dat de brede samenleving vanaf 7 maart overschakelt naar code geel. Ook scholen, academies, centra en internaten volgen vanaf die dag code geel van de onderwijsbarometer.

Contact

Sarah Claeys
stafmedewerker
02 507 06 44
Chris Van der Vorst
stafmedewerker
02 529 04 20
Dirk Vanstappen
directeur
0497 42 43 58
Franky Wauters
stafmedewerker
02 507 07 99

Nieuws

MEER

×
Kijkt als...
Niveau
Regio