Vakoverstijgend en op projectmatige wijze leerplandoelen realiseren in de 2de graad Organisatie en logistiek A

di 28 november 2023

De leerlingen van de derde graad (5 Onthaal, organisatie en sales, 6 Kantoor, 7 Kantooradministratie en gegevensbeheer) krijgen al jaren vakoverstijgend projectmatig les. Tot voor twee jaar realiseerde de school dit in een pand van Actiris (Brusselse VDAB) in Anderlecht. Twee jaar geleden verhuisde Actiris naar een groter pand in Vorst; de drie leerjaren verhuisden mee. De leraren van de tweede graad ondervonden dat de leerlingen die uit de 2de graad Kantoor en Verkoop doorstroomden naar de 3de graad Kantoor met keuzemodule Logistiek onvoldoende voorbereid waren op projectmatig realiseren van leerplandoelen.
Het lerarenteam van de 2de graad, bestaande uit leraren MAVO, Nederlands, Organisatie, Logistiek en Frans staken de koppen bij elkaar en werkten het BPL-systeem uit: ‘Begeleid projectmatig leren’. Hiermee volgen ze de leerlijn die in de nieuwe leerplannen zit: 2de graad begeleid leren, 3de graad zelfstandig leren.

De leraren schrijven zelf studiewijzers vanuit de leerplandoelen rond leerplanitems zoals de documentenstroom.
De leerlingen van de 2de graad (3de en 4de leerjaar) werken elke donderdag en vrijdag in een kantooromgeving. Er zijn zes eilanden, waar ze afwisselend zelfstandig en vak- of klas overschrijdend werken. Leerinhouden van bovenvermelde vakken worden tijdens projecten gemixt aangeboden vanuit thema’s: organisatie van een wereldmarkt, inpakacties voor kerstcadeautjes, orderpicken en verdelen van goodiebags in het gezondheidsproject, opstellen van invulformulieren voor de schoolquiz, maken van gedichtendoosjes tijdens het poëzieproject. “Het systeem leent zich er enorm toe om de richtingspecifieke vakken te combineren met de algemene vakken, die ik voornamelijk geef”, legt bpl-coach Daan uit. “Hierdoor kunnen we enorm veel leerplandoelen aanbieden en concrete ambitie tonen. Dat is voor onze leerlingen ook belangrijk: een tastbaar resultaat van hun werk”.

Het uiteindelijke doel van bpl is het aanleren van zelfstandigheid en zelfredzaamheid, vaardigheden die de kansen op werkgelegenheid vergroten van zodra de leerlingen op de arbeidsmarkt terechtkomen. Andere belangrijke attitudes zijn stiptheid, orde en discipline, die ook elk trimester worden geëvalueerd en een soda-attest kunnen opleveren. Deze leerlijn wordt ook doorgetrokken in de derde graad. “We voelden aan dat er nood was aan een soort voorbereiding voor wpl in de tweede graad”, zegt Iris, stichtend lid van het bpl-team. “Hier plukken de leerlingen en leerkrachten van de derde graad nu de vruchten van. Om de overstap van de eerste naar de tweede graad soepeler te doen verlopen, hebben we het systeem ondertussen ook in het tweede jaar geïntroduceerd”.

Op de opendeurdagen werd deze unieke manier van praktisch leren door de leerlingen aanschouwelijk gemaakt door middel van informatieborden. De leerlingen belichtten in zes groepen elk een aspect van bpl toe. Ze zochten gepaste afbeeldingen op, omschreven informatie beknopt en bereidden een mondelinge toelichting voor. De leerlingen verwelkomden leerlingen en leerkrachten van het Imelda-Instituut, maar ook geïnteresseerde leerlingen, leerkrachten en medewerkers uit andere scholen en organisaties. Een hapje en drankje mocht hierbij uiteraard niet ontbreken. Bpl-coach Nico: “Het culminatiepunt van twee weken intensieve voorbereiding. We horen unaniem positieve woorden, dus onze leerlingen mogen fier zijn op zichzelf. En dat zijn wij ook, natuurlijk”.

In de volgende leerplannennieuwsbrief lichten we de werking van de derde graad toe.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio